top

drukuj

2017-03-15 08:37:57

Konkursy ofert 2017


 

Zarządzenie 280/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności


 

Zarządzenie 279/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa


 

Zarządzenie 278/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


 

Zarządzenie 277/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Zarządzenie 276/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 

Zarządzenie 275/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia


 

Formularze do pobrania

w załączeniu formularze ofert do pobrania przez organizacje pozarządowe z możliwością wypełniania - konkursy 2017:

konkurs nr 1 - wspieranie sportu,

konkurs nr 2 - ochrona i promocja zdrowia,

konkurs nr 3 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

konkurs nr 4 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

konkurs nr 5 - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

konkurs nr 6 - turystyka i krajoznawstwo,

konkurs nr 7 - ratownictwo i ochrona ludności,

zał nr 1 -druk do pobrania aktualizacja harmonogranmu i kosztorysu 

Zarządzenie 267/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 kwietnia 2017


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rokuZarządzenie 260/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności


 

Zarządzenie 259/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa


 

Zarządzenie 258/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania


 

Zarządzenie 257/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

Zarządzenie 256/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 

Zarządzenie 255/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Zarządzenie 254/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku


Zarządzenie 253/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania


Zarządzenie 252/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Daniel Kościelny
Data powstania: 15.03.2017 07:37
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017 10:33
Liczba wyświetleń: 610

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz oferty konkurs nr 1.doc 2017-03-15 08:39:40 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 2.docx 2017-03-15 08:39:47 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 3.docx 2017-03-15 08:39:52 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 4.docx 2017-03-15 08:39:58 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 5.docx 2017-03-15 08:40:04 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 6.docx 2017-03-15 08:40:11 Kościelny Daniel
załącznik formularz oferty - konkurs nr 7.docx 2017-03-15 08:40:16 Kościelny Daniel
załącznik druk zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej.doc 2017-03-15 08:40:21 Kościelny Daniel
załącznik przykładowy wzór wypełnienia oferty.docx 2017-03-23 13:26:04 Kościelny Daniel
załącznik zał nr 1 -druk do pobrania aktualizacja harmonogranmu i kosztorysu.docx 2017-04-20 10:43:30 Kościelny Daniel

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Konkursy ofert 2017 18.04.2017 14:29 Daniel Kościelny
2 Konkursy ofert 2017 04.04.2017 12:25 Daniel Kościelny
3 Konkursy ofert 2017 04.04.2017 12:24 Daniel Kościelny
4 Konkursy ofert 2017 15.03.2017 07:39 Daniel Kościelny
5 Konkursy ofert 2017 15.03.2017 07:37 Daniel Kościelny
box
dol foot
bip bip