top

2016-01-22 11:56:42

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą" zawiadamiam że dnia 13 stycznia 2016 r. wydano postanowienie o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, znak: WIR.IIL7820.21.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r., o zmianie decyzji Nr 1/ZRID/20I3 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2013 r., znak WI.II.ZRID.7820.3.20I2.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25", w związku z odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających).

2015-12-31 09:33:34

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 23 grudnia 2015 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

box
dol foot
bip bip