top

2016-06-24 09:55:03

Uchwała NR XVIII/157/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

2016-06-24 09:53:46

Uchwała NR XVIII/154/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2016 r.


w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

2016-05-13 08:31:57

Uchwała NR XVI/144/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2016-05-13 08:30:56

Uchwała NR XVI/141/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2016-05-13 08:29:44

Uchwała NR XVI/140/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpad komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław.

2016-05-13 08:28:42

Uchwała NR XVI/139/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie określenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2016-05-13 08:27:17

Uchwała NR XVI/138/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2016 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2016-04-06 10:58:55

Uchwała NR XV/125/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Inowrocław

2016-02-26 08:23:41

Uchwała NR XIV/123/2016 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2016 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

box
dol foot
bip bip