top

2014-09-18 13:26:02

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 30 w miejscowości Kruszą Podlotowa, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 36/28, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY11/00023307/3.

2014-03-27 13:49:18

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 111 w miejscowości Słońsko, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/1, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr BY1I/0OO10333/O.

2013-10-28 08:42:39

Wykaz


Wójt Gminy Inowrocław informuje o przeznaczeniu w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 6 w miejscowości Trzaski, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 6/10, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW BY11/00037626/6.

2013-06-21 09:13:11

WYKAZ


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że oddaje w najem pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 137,25 m2, znajdujące się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 34A w miejscowości Łojewo, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 195/6, zap. w księdze wieczystej KW BY1I/00027935/2 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze. W/w pomieszczenia zostaną oddane w najem na okres trzech lat. Opłata miesięczna z tytułu czynszu za w/w pomieszczenia wynosi 1 zł/m2. Nieruchomość zostanie oddana w najem zgodnie z uchwałą Nr XXVII/145/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 września 2008r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata bądź nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości. Inowrocław, dnia 19.06.2013r.

box
dol foot
bip bip