top

2014-12-17 08:46:21

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5, o pow. 2192m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 1I/00010333/0.

2014-10-30 12:41:05

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801 ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1 I/00057925/8.

2014-10-14 11:33:45

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo oznaczonej numerem działki 98/2 o pow. 1,9300 ha , dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00027636/6.

2014-10-10 09:40:30

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5, o pow. 2192m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1 I/00010333/0.

2014-09-17 10:27:52

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801(13, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

2014-07-22 10:30:52

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Góra, oznaczonej numerem dziatki 37/2, o pow. 0,9038ha. dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW Góra karta 3, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-06-24 12:53:19

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 111 w miejscowości Słońsko, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/1, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW BY11/00010333/0.

2014-04-30 11:46:54

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza u przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 85/23, o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-04-30 11:44:46

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 85/24, o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1l/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-04-29 10:40:14

Ogłoszenie


Ogłoszenie Wójt Gminy Inowrocław ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turzany, oznaczonej numerem działki 111/7, o pow. 901 m2, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1l/00036246/1.

2014-04-28 16:40:35

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mienia komunalnego oznaczonego nr 111 w miejscowości Słońsko, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 103/1, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr KW BY II/00010333/0.

2014-02-26 11:07:52

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turzany, oznaczonej numerem działki 111/7, o pow. 901 m2, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036246/1.

2014-02-26 11:06:18

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turzany, oznaczonej numerem działki 111/8, o pow. 1002 m2, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00036246/1.

2014-02-26 11:03:23

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 85/23, o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-02-26 10:58:52

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 85/24, o pow. 24 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY11/00017761/8, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2014-01-20 11:17:30

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Plawin, oz. numerami działek 82/2, o pow. 0,1898 ha, 82/3, o pow. 0,1364 ha, 82/4, o pow. 0,1649 ha, 82/5, o pow. 0,0645 ha i 82/6, o pow. 0,0913 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00038338/7.

box
dol foot
bip bip