top

2015-10-26 13:36:53

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice, oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha. dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KV nr BY 11/00045484/7.

2015-10-16 10:54:23

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 4/6 o pow. 0,1246 ha i 4/7 o po w. 0.1370 ha. dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00009928/8

2015-10-16 10:51:26

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 43/2, o pow. 3,94ha.

2015-09-11 08:56:36

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin, oznaczonej numerem działki 92/3 o pow. 2,3792 ha , dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00026445/3.

2015-08-31 08:01:28

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice, oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045484/7.

2015-08-27 11:53:58

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału u przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej miejscowości Jaksice, oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha.

2015-07-30 13:49:10

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VI przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha i 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

2015-07-17 10:39:40

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5, o pow. 2192m2, dla której w Sadzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00010333/0.

2015-07-17 10:37:23

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w czwartych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych W miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1370 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w "Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00009928/8.

2015-07-10 13:31:00

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10, oznaczony nr 18 e w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa. Lokal znajduje się na parterze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 1 pokoju, kuchni, oraz pomieszczenia wc o łącznej powierzchni użytkowej 52,05 m". Lokal jest ogrzewany piecem kaflowym.

2015-05-28 14:26:51

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin, oznaczonej numerem działki 92/3 o pow. 2,3792 ha , dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00026445/3.

2015-05-22 13:11:35

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 82/2 o pow. 1583 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00023004/9, właściciel Gmina Inowrocław.

2015-05-22 13:10:04

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5, o pow. 2192m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00010333/0.

2015-05-19 10:10:13

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w V przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami dziatek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha i 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

2015-05-19 10:08:17

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1370 ha. 4/9 o pow. 0.0943 ha. dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00009928/8.

2015-04-27 11:23:13

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo, oznaczonej numerem działki 98/2, o pow. 1,9300 ha. dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00027636/6,

2015-04-02 13:13:23

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5, o pow. 2192m2. dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00010333/0.

2015-03-10 14:36:10

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 4/6 o pow. 0,1246 ha. 4/7 o pow. 0,1370 ha, 4/8 o pow. 0,1089 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, 4/10 o pow. 0,1125 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BYlI/00009928/8.

2015-03-10 14:33:13

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

2015-02-11 22:48:48

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerem działki 103/5 o pow. 2192m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00010333/0.

2015-01-23 08:09:59

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00057925/8.

2015-01-14 10:21:02

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo, oznaczonej numerem działki 98/2, o pow. 1,9300 ha , dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00027636/6.

2015-01-14 10:20:09

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, oznaczonych numerami działek; 4/6 o pow. 0,1246 ha, 4/7 o pow. 0,1370 ha, 4/8 o pow. 0,1089 ha, 4/9 o pow. 0,0943 ha, 4/10 o pow. 0,1125 ha, dla których w Sadzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00009928/8.

2015-01-14 10:14:50

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, oznaczonej numerem działki 153/1 o pow. 0,0184 ha i 153/3 o pow. 0,1670 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BY1I/00037971/9.

box
dol foot
bip bip