top

2014-01-03 15:08:52

Zarządzenie 303/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020.

2014-01-03 15:08:25

Zarządzenie 302/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-12-30 08:47:30

Zarządzenie 301/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu zapasów materiałów w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

2013-12-18 13:10:41

Zarządzenie 300/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynkach szkól, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2013-12-17 13:03:27

Zarządzenie 299/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 grudnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-12-05 13:44:32

Zarządzenie 298/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 04 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu świetlic wiejskich w gminie Inowrocław".

2013-12-05 13:42:08

Zarządzenie 297/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 04 grudnia 2013


w sprawie zasad i opłat za umieszczanie reklam na nieruchomościach, obiektach stanowiących własność komunalną Gminy Inowrocław

2013-12-04 13:36:01

Zarządzenie 296/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-12-02 08:56:37

Zarządzenie 295/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2013


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania stanowiącego własność Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przekazanego w użyczenie Urzędowi Gminy w Inowrocławiu.

2013-11-29 14:34:12

Zarządzenie 294/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2013


w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2013-11-27 12:34:09

Zarządzenie 293/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2013


w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław

2013-11-27 12:33:21

Zarządzenie 292/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 listopada 2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2013 na stanowisko podinspektora ds. sołectw i świetlic wiejskich w Urzędzie Gminy Inowrocław,

2013-11-18 11:13:56

Zarządzenie 291/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2013


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020.

2013-11-08 15:16:06

Zarządzenie 290/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 listopada 2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2013 na stanowisko podinspektora ds. podatków i VAT.

2013-11-06 15:14:15

Zarządzenie 289/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 października 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-10-28 14:01:51

Zarządzenie 288/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łojewo

2013-10-28 14:01:08

Zarządzenie 287/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2013


zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2013-10-28 13:59:13

Zarządzenie 286/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 października 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-10-22 12:10:11

Zarządzenie 285/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 października 2013


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2013 r.

2013-10-22 12:09:55

Zarządzenie 284/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 października 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-10-08 13:41:39

Zarządzenie 283/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 08 października 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

2013-10-04 09:34:14

Zarządzenie 282/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 02 października 2013


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław

2013-10-02 15:10:51

Zarządzenie 281a/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-09-30 09:59:55

Zarządzenie 281/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 września 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-09-25 13:39:34

Zarządzenie 280/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2013


w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych, których właścicielem jest Gmina Inowrocław

2013-09-20 14:01:30

Zarządzenie 279/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 września 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

2013-09-13 12:42:38

Zarządzenie 278/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 września 2013


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacewie.

2013-09-12 08:55:40

Zarządzenie 277/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 września 2013


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2013-09-12 08:52:43

Zarządzenie 276/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2013


w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Inowrocławiu i powołania w jego miejsce następcy.

2013-09-06 10:22:35

Zarządzenie 275/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2013


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2013/2014

2013-09-06 09:55:18

Zarządzenie 274/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2013


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

2013-09-06 09:54:54

Zarządzenie 273/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 września 2013


w sprawie odwołania Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu.

2013-09-06 09:54:39

Zarządzenie 272/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 sierpnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-09-06 09:54:05

Zarządzenie 271/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2013


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

2013-08-27 10:20:42

Zarządzenie 270/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2013


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2013-08-22 07:53:17

Zarządzenie 269/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-08-20 15:18:36

Zarządzenie 268/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 sierpnia 2013


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2014 rok.

2013-08-05 15:01:10

Zarządzenie 267/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 sierpnia 2013


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

2013-08-05 14:56:09

Zarządzenie 266/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 sierpnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-07-22 13:17:36

Zarządzenie 265/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lipca 2013


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2013 roku.

2013-07-16 09:13:44

Zarządzenie 264/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 lipca 2013


w sprawie powołania komisji egzaminującej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2013-07-16 09:06:36

Zarządzenie 263/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 lipca 2013


w sprawie powołania komisji egzaminującej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2013-07-11 13:20:31

Zarządzenie 262/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 lipca 2013


w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Inowrocław

2013-07-11 13:17:56

Zarządzenie 261/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 lipca 2013


w sprawie opracowania "Planu Obrony Cywilnej Gminy Inowrocław"

2013-07-11 13:15:30

Zarządzenie 260/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 lipca 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-07-10 11:23:06

Zarządzenie 259/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 lipca 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Łojewo w sprawie zmiany statutu sołectwa Łojewo i zamiaru zniesienia z "Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce" miejscowości Szarlejskie Huby.

2013-07-08 10:27:38

Zarządzenie 258/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2013


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2013-2020.

2013-07-08 10:26:24

Zarządzenie 257/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-06-27 09:12:13

Zarządzenie 256/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych sołectwa Radłówek

2013-06-27 09:05:05

Zarządzenie 255/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2013


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2013-06-27 08:52:50

Zarządzenie 254/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2013 na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2013-06-27 08:35:49

Zarządzenie 253/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2013-06-20 13:21:06

Zarządzenie 252/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 czerwca 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych sołectwa Sławęcinek.

2013-06-20 13:01:49

Zarządzenie 251/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 czerwca 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych sołectwa Miechowice.

2013-06-20 12:02:47

Zarządzenie 250/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 czerwca 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych sołectwa Cieślin.

2013-06-12 14:07:00

Zarządzenie 249/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2013


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im . Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie

2013-06-12 14:06:15

Zarządzenie 248/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 czerwca 2013


w sprawie dokonania zmian planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-06-12 14:04:55

Zarządzenie 247/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 czerwca 2013


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Inowrocławiu.

2013-06-07 13:26:15

Zarządzenie 246/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 czerwca 2013


w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym.

2013-06-03 10:14:07

Zarządzenie 245/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-06-03 10:06:43

Zarządzenie 244/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 maja 2013


w sprawie informacji za rok 2012 obejmujących dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.)

2013-04-30 09:06:06

Zarządzenie 243/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-04-29 13:37:37

Zarządzenie 242/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2013


w sprawie dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-04-24 14:03:13

Zarządzenie 241/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych w świetlicy wiejskiej w Orłowie

2013-04-24 14:00:41

Zarządzenie 240/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2013


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych w świetlicy wiejskiej w Miechowicach

2013-04-24 13:54:07

Zarządzenie 239/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2013


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2012 rok.

2013-04-24 13:53:29

Zarządzenie 238/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 kwietnia 2013


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2013 roku

2013-04-19 12:46:55

Zarządzenie 237/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2013


w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Inowrocław

2013-04-19 12:44:09

Zarządzenie 236/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2013


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice

2013-04-19 12:41:13

Zarządzenie 235/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 kwietnia 2013


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo

2013-03-29 12:00:33

Zarządzenie 234/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2013


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2013-03-29 11:57:11

Zarządzenie 233/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2013


w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok.

2013-03-29 11:42:14

Zarządzenie 232/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2013


w sprawie dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 roku.

2013-03-19 11:37:34

Zarządzenie 231/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław za 2012 rok.

2013-03-15 13:30:23

Zarządzenie 230/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2013 na stanowisko podinspektora ds. windykacji należności

2013-03-15 09:28:28

Zarządzenie 229/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2013-03-15 09:23:23

Zarządzenie 228/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2013-03-15 09:19:20

Zarządzenie 227/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2013-03-15 09:16:35

Zarządzenie 226/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

2013-03-15 09:14:45

Zarządzenie 225/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2013-03-15 09:12:02

Zarządzenie 224/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2013


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2013-03-07 14:28:06

Zarządzenie 223/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 marca 2013


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko

2013-03-07 14:27:54

Zarządzenie 222/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2013


w sprawie powołania zespołu projektowego do opracowania i zarządzania wdrożeniem Strategii Rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013-2020

2013-02-22 14:59:49

Zarządzenie 221/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2013


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-02-22 14:54:07

Zarządzenie 220/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2013


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

2013-02-19 15:13:55

Zarządzenie 219/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 lutego 2013


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzią w Kruśliwcu

2013-02-12 12:56:14

Zarządzenie 218/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 lutego 2013


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-02-08 12:47:13

Zarządzenie 217/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2013


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za IV kwartał 2012 roku

2013-01-30 13:14:23

Zarządzenie 216/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2013


w sprawie określenia wzorów umowy o dotacji na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonanego zadania

2013-01-30 13:13:53

Zarządzenie 215/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

2013-01-30 13:13:31

Zarządzenie 214/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany w statucie jednostki pomocniczej Sołectwa Komaszyce

2013-01-30 13:13:05

Zarządzenie 213/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie Regulaminu przeprowadzenia kontroli instytucjonalnej w Urzędzie Gminy Inowrocław i w jednostkach organizacyjnych Gminy.

2013-01-24 13:34:58

Zarządzenie 212/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-01-24 13:19:55

Zarządzenie 211/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2013 roku.

2013-01-22 14:20:00

Zarządzenie 210/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2013 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2013-01-22 14:09:41

Zarządzenie 209/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2013-01-22 14:03:24

Zarządzenie 208/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2013-01-22 13:57:26

Zarządzenie 207/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

2013-01-22 13:52:01

Zarządzenie 206/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2013-01-22 13:41:14

Zarządzenie 205/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 stycznia 2013


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2013-01-22 13:39:10

Zarządzenie 204/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 stycznia 2013


w sprawie ustalenia na 2013 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowania jest przeznaczone.

2013-01-14 07:57:29

Zarządzenie 203/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 stycznia 2013


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2013.

2013-01-10 11:30:03

Zarządzenie 202/2013 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07 stycznia 2013


w sprawie dokonania zmian planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok.

box
dol foot
bip bip