top

2011-01-04 11:05:55

Zarządzenie 6/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2010r


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2010-12-30 08:19:12

Zarządzenie 5/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 grudnia 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-12-20 12:30:02

Zarządzenie 4/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-12-17 10:02:16

Zarządzenie 3/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2010r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Inowrocław

2010-12-17 10:00:37

Zarządzenie 2/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 grudnia 2010r.


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r. na terenia Gminy Inowrocław

2010-12-17 09:57:51

Zarządzenie 1/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie odwołania zastępcy wójta

2010-12-13 08:41:38

Zarządzenie 270/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2010r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2010/2011

2010-12-10 11:57:00

Zarządzenie 269/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 grudnia 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-12-03 09:48:36

Zarządzenie 268/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 listopada 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-12-02 12:57:47

Zarządzenie 267/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2010r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Inowrocław.

2010-11-26 07:43:02

Zarządzenie 266/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-11-22 14:21:44

Zarządzenie 265/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2010r.


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2011 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020.

2010-11-16 07:48:42

Zarządzenie 264/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 października 2010r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-11-05 09:24:56

Zarządzenie 263/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2010r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2010-11-05 09:22:29

Zarządzenie 262/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2010r.


w sprawie wskazania członków obwodowych komisji wyborczych

2010-10-27 08:56:38

Zarządzenie 261/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2010r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2010 roku.

2010-10-19 15:08:36

Zarządzenie 260/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 października 2010r.


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2010-10-19 15:06:34

Zarządzenie 259/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 października 2010r.


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowań.

2010-10-19 15:04:23

Zarządzenie 258/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 października 2010r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2010-10-13 11:53:19

Zarządzenie 257/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 października 2010r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”

2010-10-13 11:52:27

Zarządzenie 256/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 października 2010 roku


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-10-04 08:36:14

Zarządzenie 255/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 października 2010r.


w sprawei powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

2010-10-04 08:33:40

Zarządzenie 254/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2010r.


zmieniając uchwałę ne XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-09-27 14:58:00

Zarządzenie 253/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 września 2010 r.


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław.

2010-09-07 10:52:12

Zarządzenie 251/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 września 2010 r.


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecnościw roku szkolnym 2010/2011

2010-09-07 10:50:15

Zarządzenie 250/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 sierpnia 2010r.


zmieniające uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010

2010-08-24 13:01:58

Zarządzenie 248/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 sierpnia 2010 r.


zmienające uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-08-12 14:20:17

Zarządzenie 247/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 sierpnia 2010 r.


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2011 rok.

2010-08-06 13:59:27

Zarządzenie 246/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 lipca 2010 r.


zmienające uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-08-02 09:58:28

Zarządzenie 245/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lipca 2010 r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2010 roku

2010-07-15 11:38:11

Zarządzenie 244/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 09 lipca 2010 r.


zmieniając uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie ustalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-07-08 11:41:01

Zarządzenie 243/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 06 lipca 2010 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ugiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-07-08 11:38:58

Zarządzenie 242/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 06 lipca 2010 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ugiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-07-08 11:14:51

Zarządzenie 241/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 06 lipca 2010 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ugiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2010-07-08 10:13:00

Zarządzenie 240/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 06 lipca 2010 r.


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze

2010-07-08 09:57:09

Zarządzenie 239/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2010 r.


zmieniające uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław 2010.

2010-06-24 14:13:47

Zarządzenie 238/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2010 r.


w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

2010-06-17 15:22:15

Zarządzenie 237/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 czerwca 2010 r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "wyprawka szkolna"

2010-06-17 15:19:05

Zarządzenie 236/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 czerwca 2010 r.


zmieniające uchwałę nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław 2010.

2010-06-16 15:37:08

Zarządzenie 235/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2010 r.


w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dokonywania wobec dłużników alimentacyjnych czynności wynikających zz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2010-06-16 15:31:09

Zarządzenie 234/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2010 r.


w sprawie: upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania czynności wynikających z Ustawy z dnia 7 września 2007 roku osobom uprawninonym do alimentów.

2010-06-08 12:07:46

Zarządzenie 233/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 czerwca 2010 r.


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

2010-06-04 13:01:49

Zarządzenie 232/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 czerwca 2010 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 20 czerwca 2010 r.

2010-05-26 12:59:15

Zarządzenie nr 231/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2010 r


w sprawie: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław nr 195/2010 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-05-18 13:49:16

Zarządzenie nr 229/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław

2010-05-18 10:22:10

Zarządzenie nr 227/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 maja 2010 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

2010-05-17 12:11:55

Zarządzenie nr 225/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 maja 2010 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej

2010-05-17 12:02:44

Zarządzenie nr 224/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 kwietnia 2010


w sprawie zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 195 / 2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu

2010-04-29 12:13:12

Zarządzenie nr 223/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 kwietnia 2010r


w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010r.

2010-04-28 12:32:14

Zarządzenie nr 222/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2010r


w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2010r. dla pracowników Urzędu Gminy Inowrocław

2010-04-28 12:32:00

Zarządzenie nr 221/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r.


zmieniająca uchwałę Nr XLI/223/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-04-28 12:31:40

zarządzenie nr 220/2010 z dnia 27 kwietnia 2010


w sprawie informacji kwartalnej o wykonanie budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2010 r.

2010-04-08 15:17:38

Zarządzenie nr 219/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2010r


w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

2010-04-02 11:23:49

Zarządzenie nr 218/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2010r


zmieniająca uchwałę Nr XLI/223/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-04-01 15:11:07

Zarządzenie nr 217/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2010r


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowań

2010-03-29 09:32:40

Zarządzenie nr 216/2010 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2010r


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2010.

2010-03-22 14:02:53

Zarządzenie nr 215/2010 z dnia 17 marca 2010r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2009 rok

2010-03-22 14:01:25

Zarządzenie nr 214/2010 z dnia 12 marca 2010r.


zmieniająca uchwałę Nr XLI/223/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010.

2010-03-22 14:00:23

Zarządzenie nr 213/2010 z dnia 12 marca 2010 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad rachunkowości" w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-03-11 08:52:46

Zarządzenie nr 212/2010 z dnia 11 marca 2010r.


w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-03-09 14:37:36

Zarządznie nr. 211/2010 z dnia 9 marca 2010 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010

2010-03-05 11:00:02

Zarządzenie nr. 210/2010 z dnia 3 marca 2010r


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2010

2010-03-05 10:59:43

Zarządzenie nr. 209/2010 z dnia 3 marca 2010r


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010

2010-03-05 10:59:23

Zarządzenie nr. 208/2010 z dnia 3 marca 2010r


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2010-03-05 10:55:30

Zarządzenie nr. 207/2010 z dnia 3 marca 2010r


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego z zakresu pożytku publicznego w 2010 roku dotyczącego powierzenia zadania o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z zakresu gromadzenia i wydawania żywności mieszkańcom Gminy Inowrocław, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

2010-02-23 08:27:37

Zarządzenie nr. 206/2010 z dnia 23 lutego 2010r


w sprawie okreslenia stawek za udostępnienie pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych i gimnazjów, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2010-02-16 13:15:50

Zarządzenie nr. 201/2010 z dnia 12 stycznia 2010r


w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości i planu kont do ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych nalezności budżetowych w Urzędzie Gminy Inowrocław

2010-02-16 13:09:21

Zarządzenie nr. 205/2010 z dnia 15 lutego 2010r


w sprawie ustalenia na 2010 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2010-02-16 13:03:25

Zarządzenie nr. 204/2010 z dnia 5 lutego 2010r.


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanych filiach Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach zlokalizoiwanych w Gimnazjum w Sławęcinku i Gimnazjum w Żalinowie

2010-02-04 11:53:36

Zarządzenie nr. 203/2010 z dnia 22 stycznia 2010r


w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski organizacji pozarządowych o zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Inowrocław w roku 2010

2010-02-04 11:49:15

Zarządzenie nr. 202/2010 z dnia 20 stycznia 2010r


w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępów kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Inowrocław

2010-02-04 11:42:04

Zarządzenie nr. 200/2010 z dnia 12 stycznia 2010r


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania stanowiącego własnosć CPD MSWiA w Warszawie przekazanego w użytkowanie Urzędowi Gminy w Inowrocławiu

2010-02-04 11:39:33

Zarządzenie nr. 199/2010 z dnia 12 stycznia 2010r


zmieniające uchwałę Nr XLI/233/2009 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2010

2010-02-04 11:36:11

Zarządzenie nr. 198/2010 z dnia 8 stycznia 2010r


w sprawie powołania składu osobowego i okreslenia zakresu dziłania Komisji ds. wyceny mebli w Urzędzie Gminy Inowrocław

box
dol foot
bip bip