top

2014-12-30 12:16:29

Uchwała NR III/9/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty.

2014-11-20 13:29:59

Uchwała NR XXXIX/419/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.

2014-11-20 13:28:58

Uchwała NR XXXIX/418/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.

2014-11-20 13:28:18

Uchwała NR XXXIX/417/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.

2014-11-20 13:27:27

Uchwała NR XXXIX/416/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.

2014-11-20 13:26:31

Uchwała NR XXXIX/415/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.

2014-11-20 13:25:48

Uchwała NR XXXIX/414/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.

2014-11-20 13:24:54

Uchwała NR XXXIX/413/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.

2014-11-20 13:23:20

Uchwała NR XXXIX/412/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.

2014-11-20 13:22:31

Uchwała NR XXXIX/411/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.

2014-11-20 13:21:43

Uchwała NR XXXIX/410/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.

2014-11-20 13:20:51

Uchwała NR XXXIX/409/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.

2014-11-20 12:56:35

Uchwała NR XXXIX/408/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.

2014-11-20 12:55:02

Uchwała NR XXXIX/403/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

2014-11-20 12:53:13

Uchwała NR XXXIX/402/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-11-20 11:55:57

Uchwała NR XXXIX/401/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

2014-11-20 11:54:07

Uchwała NR XXXIX/400/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2015r. na obszarze Gminy Inowrocław,

2014-09-20 17:34:07

Uchwała NR XXXVIII/393/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.

2014-09-20 17:32:16

Uchwała NR XXXVIII/392/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.

2014-09-20 17:29:39

Uchwała NR XXXVIII/391/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.

2014-09-20 17:28:28

Uchwała NR XXXVIII/390/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.

2014-09-20 17:27:00

Uchwała NR XXXVIII/389/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.

2014-09-20 17:25:16

Uchwała NR XXXVIII/388/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.

2014-09-20 17:23:12

Uchwała NR XXXVIII/387/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.

2014-09-20 17:21:56

Uchwała NR XXXVIII/374/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2014 r.


w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Inowrocław

2014-07-04 14:01:48

Uchwała NR XXXVII/360/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Inowrocław.

2014-07-04 13:58:25

Uchwała NR XXXVII/368/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Inowrocław i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

2014-07-04 13:56:47

Uchwała NR XXXVII/362/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław" oraz „Zasłużony dla Gminy Inowrocław".

2014-07-04 13:45:56

Uchwała NR XXXVII/353/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszą Duchowna Kruszą Zamkowa.

2014-07-04 13:45:06

Uchwała NR XXXVII/352/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piotrkowice.

2014-07-04 13:42:47

Uchwała NR XXXVII/351/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miechowice.

2014-05-19 13:58:39

Uchwała NR XXXV/348/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Trzaski.

2014-05-19 13:57:45

Uchwała NR XXXV/347/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słońsko.

2014-05-19 13:56:35

Uchwała NR XXXV/346/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcinek.

2014-05-19 13:56:04

Uchwała NR XXXV/345/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sikorowo.

2014-05-19 13:54:47

Uchwała NR XXXV/344/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pławin.

2014-05-19 13:53:45

Uchwała NR XXXV/343/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Orłowo.

2014-05-19 10:21:47

Uchwała NR XXXV/342/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąkocin.

2014-05-19 10:20:57

Uchwała NR XXXV/341/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kruszą Duchowna, Kruszą Zamkowa.

2014-05-19 10:20:09

Uchwała NR XXXV/340/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Komaszyce.

2014-05-19 10:17:35

Uchwała NR XXXV/339/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kłopot.

2014-05-19 10:16:35

Uchwała NR XXXV/338/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jaksice.

2014-05-19 09:57:05

Uchwała NR XXXV/337/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jacewo.

2014-05-19 09:55:59

Uchwała NR XXXV/331/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku oraz ubrania osobom tego pozbawionym.

2014-05-19 09:53:58

Uchwała NR XXXV/329/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

2014-05-19 09:53:01

Uchwała NR XXXV/328/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 12 maja 2014 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Inowrocław" lub „Zasłużony dla Gminy Inowrocław".

2014-04-08 12:57:13

Uchwała NR XXXIV/325/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żalinowo.

2014-04-08 12:53:01

Uchwała NR XXXIV/324/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Tupadły.

2014-04-08 12:51:56

Uchwała NR XXXIV/323/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radłówek.

2014-04-08 12:50:25

Uchwała NR XXXIV/322/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Olszewice.

2014-04-08 12:49:28

Uchwała NR XXXIV/321/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marcinkowo.

2014-04-08 12:43:12

Uchwała NR XXXIV/320/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Latkowo.

2014-04-08 12:41:54

Uchwała NR XXXIV/319/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Góra.

2014-04-08 12:40:56

Uchwała NR XXXIV/318/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gnojno.

2014-04-08 12:38:45

Uchwała NR XXXIV/317/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czyste.

2014-04-08 11:44:19

Uchwała NR XXXIV/316/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieślin.

2014-04-08 11:41:37

Uchwała NR XXXIV/315/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Batkowo.

2014-04-08 11:39:24

Uchwała NR XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko

2014-04-08 11:38:17

Uchwała NR XXXIV/309/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Inowrocław na lata 2010 - 2015"

2014-04-08 11:34:01

Uchwała NR XXXIV/308/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwalę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław oraz warunków i sposobu ich przyznawania

2014-04-08 11:31:00

Uchwała NR XXXIV/307/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Inowrocław

2014-04-08 11:27:29

Uchwała NR XXXIV/306/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Inowrocław ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

2014-04-08 11:26:07

Uchwała NR XXXIV/305/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

2014-04-08 11:24:45

Uchwała NR XXXIV/304/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Inowrocław oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

2014-02-24 08:20:27

Uchwała NR XXXIII/297/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

2014-02-24 08:18:20

Uchwała NR XXXIII/296/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2014-02-24 08:16:16

Uchwała NR XXXIII/295/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz stawki takiej opłaty.

2014-02-24 08:13:20

Uchwała NR XXXIII/294/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

2014-02-24 08:10:25

Uchwała NR XXXIII/293/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Inowrocław.

2014-02-24 08:07:31

Uchwała NR XXXIII/292/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 lutego 2014 r.


w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

box
dol foot
bip bip