top

2017-04-25 13:49:55

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 17 w miejscowości Latkowo, oznaczony nr 9 został przydzielony na zasadach zgodnych z § 14 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław, ogłoszonej w Dz. U. z 2013r. poz. 350; Państwu Jolancie i Arturowi Szumlas oraz Patrycji i Weronice Szumlas.

box
dol foot
bip bip