top

2015-10-14 10:18:46

Uchwała NR X/119/99 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 października 1999 r.


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Góra oznaczonego w zmianie dotychczas obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław symbolem 4.6 P, S

box
dol foot
bip bip