top

2017-05-05 08:11:56

Zarządzenie 290/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

2017-05-05 08:10:51

Zarządzenie 289/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach

2017-05-05 08:09:24

Zarządzenie 288/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2017-05-05 07:51:19

Zarządzenie 287/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2017


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Władysława Broniewskiego w Jaksicach

2017-04-28 13:40:50

Zarządzenie 286/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku

2017-04-28 13:39:43

Zarządzenie 285/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 kwietnia 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

2017-04-28 13:38:26

Zarządzenie 284/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2017r.

2017-04-24 14:03:58

Zarządzenie 283/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2017


W sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2017-04-24 12:19:06

Zarządzenie 282/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 kwietnia 2017


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

2017-04-24 12:18:09

Zarządzenie 281/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 kwietnia 2017


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2016 rok.

2017-04-18 15:23:37

Zarządzenie 280/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2017-04-18 15:23:08

Zarządzenie 279/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

2017-04-18 15:22:30

Zarządzenie 278/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2017-04-18 15:21:52

Zarządzenie 277/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2017-04-18 15:20:56

Zarządzenie 276/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2017-04-18 15:20:13

Zarządzenie 275/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 kwietnia 2017


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2017-04-13 14:52:18

Zarządzenie 274/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2017


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Inowrocław.

2017-04-12 13:14:40

Zarządzenie 273/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

2017-04-12 13:13:55

Zarządzenie 272/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach

2017-04-12 13:13:17

Zarządzenie 271/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach

2017-04-12 13:12:29

Zarządzenie 270/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2017


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2017-04-07 13:17:26

Zarządzenie 269/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 kwietnia 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

2017-04-04 14:20:12

Zarządzenie 268/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 kwietnia 2017


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2017 na stanowisko podinspektora ds. obsługi interesantów

2017-04-04 13:20:23

Zarządzenie 267/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 kwietnia 2017


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

2017-04-04 13:18:53

Zarządzenie 266/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 kwietnia 2017


w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Pławin

2017-04-04 13:14:44

Zarządzenie 265/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2017


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2017 - 2020.

2017-04-04 13:14:27

Zarządzenie 264/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2017

2017-03-28 15:02:39

Zarządzenie 263/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2017


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Gminy Inowrocław

2017-03-28 15:01:49

Zarządzenie 262/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2017


w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach, Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

2017-03-28 14:59:59

Zarządzenie 261/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 marca 2017


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2016 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2017-03-14 15:28:27

Zarządzenie 260/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2017-03-14 15:27:27

Zarządzenie 259/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

2017-03-14 15:26:54

Zarządzenie 258/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

2017-03-14 15:25:41

Zarządzenie 257/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2017-03-14 15:24:52

Zarządzenie 256/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2017-03-14 15:24:02

Zarządzenie 255/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2017-03-14 15:22:27

Zarządzenie 254/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku

2017-03-14 15:21:35

Zarządzenie 253/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2017-03-14 15:21:01

Zarządzenie 252/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku

2017-03-08 13:33:18

Zarządzenie 251/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 marca 2017


w sprawie ustalenia na 2017 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

2017-03-07 12:42:51

Zarządzenie 250/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 marca 2017


w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław.

2017-03-06 13:34:08

Zarządzenie 249/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2017


zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Inowrocław i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych

2017-02-22 09:08:21

Zarządzenie 248/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2017


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2017 na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Oświatowych Gminy Inowrocław.

2017-02-22 09:01:39

Zarządzenie 247/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 lutego 2017


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław za 2016 rok.

2017-02-09 08:09:30

Zarządzenie 246/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2017


zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Inowrocław na lata 2015-2019.

2017-01-30 11:01:57

Zarządzenie 245/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 stycznia 2017


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za IV kwartał 2016r.

2017-01-26 09:35:36

Zarządzenie 244/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 stycznia 2017


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji urbanistyczno- architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2017-01-26 09:34:33

Zarządzenie 243/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017


zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym

2017-01-11 10:17:19

Zarządzenie 242/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2017

2017-01-11 10:16:18

Zarządzenie 241/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017


w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2017-01-11 10:15:27

Zarządzenie 240/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017


zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Inowrocław i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych

2017-01-11 10:13:17

Zarządzenie 239/2017 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 stycznia 2017


w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Inowrocław z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

box
dol foot
bip bip