top

2013-01-07 13:40:31

Zarządzenie 201/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012-2020

2013-01-07 13:35:58

Zarządzenie 200/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-12-31 10:58:57

Zarządzenie 199/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu materiałów w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2012-12-24 11:54:24

Zarządzenie 198/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 grudnia 2012


w sprawie powołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Łojewie.

2012-12-24 11:52:35

Zarządzenie 197/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 grudnia 2012


w sprawie zidentyfikowania ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław

2012-12-18 13:38:49

Zarządzenie 196/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 grudnia 2012


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2011 na stanowisko Dyrektora Centrum Integracji Społecznej

2012-12-17 13:57:47

Zarządzenie 195/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 grudnia 2012


w sprawie dokonania zmiany w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-12-14 15:24:14

Zarządzenie 194/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2012


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-11-28 21:11:02

Zarządzenie 193/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania stanowiącego własność Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przekazanego w użyczenie Urzędowi Gminy w Inowrocławiu.

2012-11-28 21:05:55

Zarządzenie 192/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2012


w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. reorganizacji funkcjonowania świetlic wiejskich i świetlic środowiskowych na terenie gminy Inowrocław

2012-11-21 14:46:14

Zarządzenie 191/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 listopada 2012r


w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Latkowo

2012-11-19 11:06:37

Zarządzenie 190/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 listopada 2012r


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Inowrocław

2012-11-15 13:43:30

Zarządzenie 189/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2012r


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu Gminy Inowrocław na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020.

2012-11-15 13:41:14

Zarządzenie 188/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-10-31 11:27:25

Zarządzenie 187/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 paźdzernika 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-10-31 11:24:03

Zarządzenie 186/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 paźdzernika 2012r


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2012 roku.

2012-10-19 11:31:25

Zarządzenie 185/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 paźdzernika 2012r


w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Inowrocław w byłych budynkach szkoły w Pławinie i Łojewie

2012-10-09 12:49:04

Zarządzenie 184/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 09 paźdzernika 2012r


w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2012-10-09 12:42:16

Zarządzenie 183/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 09 paźdzernika 2012r


w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach

2012-10-05 13:59:25

Zarządzenie 182/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 05 paźdzernika 2012r


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2012 na stanowisko referenta ds. gospodarczych urzędu w Urzędzie Gminy Inowrocław

2012-10-05 13:53:26

Zarządzenie 181/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 01 paźdzernika 2012r


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2012-10-05 13:46:22

Zarządzenie 180/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 września 2012r


w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocławia na 2012 rok.

2012-10-01 09:08:00

Zarządzenie 179/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 września 2012r


w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Inowrocław

2012-10-01 08:26:46

Zarządzenie 178/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2012r


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

2012-09-21 15:28:28

Zarządzenie 177/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 września 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-09-07 13:35:38

Zarządzenie 176/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 września 2012r


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2012/2013

2012-09-07 13:35:15

Zarządzenie 175/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 sierpnia 2012r


w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławinie

2012-09-03 12:02:54

Zarządzenie 174/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 sierpnia 2012r


w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Batkowo.

2012-08-30 09:52:21

Zarządzenie 173/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 sierpnia 2012r


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

2012-08-30 09:50:05

Zarządzenie 172/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2012r


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2012 na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2012-08-30 09:49:52

Zarządzenie 171/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2012r


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury.

2012-08-20 14:32:21

Zarządzenie 170/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2012r


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2012-08-20 14:30:19

Zarządzenie 169/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2012r


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2012-08-20 14:28:53

Zarządzenie 168/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2012r


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2012-08-20 14:23:12

Zarządzenie 167/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 sierpnia 2012r


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2013 rok.

2012-08-20 14:19:32

Zarządzenie 166/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 sierpnia 2012r


w sprawie dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-07-26 12:44:47

Zarządzenie 165/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lipca 2012r


w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiacych własność Urzędu Gminy Inowrocław oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji.

2012-07-26 12:42:29

Zarządzenie 164/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 lipca 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-07-26 12:34:52

Zarządzenie 163/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2012r


w sprawie weryfikacji oświadczeń wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Gminy Inowrocław

2012-07-23 14:20:03

Zarządzenie 162/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2012r


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2012 roku

2012-07-10 13:27:57

Zarządzenie 161/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 lipca 2012r


w sprawie ustalenia terminu składania wniosku o dofinansowanie zakupów podręczników

2012-07-10 13:27:38

Zarządzenie 160/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 lipca 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-07-10 13:27:14

Zarządzenie 159/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 lipca 2012r


w sprawie przekazania majątku likwidowanej Szkoły Podstawowej w Pławinie

2012-07-10 13:27:00

Zarządzenie 158/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 lipca 2012r


w sprawie przekazania majątku likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie

2012-07-02 11:21:00

Zarządzenie 157/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2012r


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 -2020

2012-07-02 11:15:57

Zarządzenie 156/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 czerwca 2012r


zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2011. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2012-06-28 10:14:08

Zarządzenie 155/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 czerwca 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-06-21 20:17:31

Zarządzenie 154/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 czerwca 2012r


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

2012-06-21 20:15:33

Zarządzenie 153/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 czerwca 2012r


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach

2012-06-21 20:13:05

Zarządzenie 152/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 czerwca 2012r


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jaksicach

2012-06-21 20:10:06

Zarządzenie 151/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 czerwca 2012r


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie

2012-06-21 20:01:33

Zarządzenie 150/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 01 czerwca 2012r


w spawie zmian w Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2012-05-29 14:25:46

Zarządzenie 148/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2012r


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Inowrocław 2012 rok

2012-05-29 14:24:49

Zarządzenie 147/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 maja 2012r


w sprawie informacji za rok 2011 obejmujące dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, późn.zm.)

2012-05-21 13:47:03

Zarządzenie 146/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2012r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Inowrocław

2012-05-09 15:55:57

Zarządzenie 145/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 maja 2012r.


w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych na terenie Gminy Inowrocław

2012-04-26 11:11:09

Zarządzenie 144/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 kwietnia 2012r.


w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej

2012-04-26 11:08:25

Zarządzenie 143/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 kwietnia 2012r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2012 roku

2012-04-26 11:05:43

Zarządzenie 142/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2012r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2011 rok.

2012-04-24 08:35:52

Zarządzenie 141/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 kwietnia 2012r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-04-11 10:11:10

Zarządzenie 140/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 kwietnia 2012r.


w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Pławinie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które Szkoła Podstawowa w Pławinie była ostatnim miejscem pracy

2012-04-11 10:09:19

Zarządzenie 139/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 kwietnia 2012r.


w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które Szkoła Podstawowa im Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie była ostatnim miejscem pracy

2012-04-05 11:17:57

Zarządzenie 138/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 marca 2012r.


w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-03-30 11:56:17

Zarządzenie 137/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2012r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek

2012-03-30 11:55:48

Zarządzenie 136/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 marca 2012r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok

2012-03-21 15:44:23

Zarządzenie 135/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej

2012-03-21 15:41:47

Zarządzenie 134/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2012-03-21 15:39:45

Zarządzenie 133/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa naturalnego

2012-03-21 15:36:43

Zarządzenie 132/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-03-20 15:48:58

Zarządzenie 131/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 marca 2012r.


w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2012-03-16 09:53:15

Zarządzenie 130/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 marca 2012r.


w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

2012-03-13 14:33:01

Zarządzenie 129/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 marca 2012r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-03-12 15:40:01

Zarządzenie 128/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 marca 2012r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku

2012-02-27 22:16:15

Zarządzenie 127/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2012 rok.

2012-02-27 22:11:01

Zarządzenie 126/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2012 -2020

2012-02-21 12:52:15

Zarządzenie 125/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2012-02-21 12:44:09

Zarządzenie 124/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2012-02-21 12:40:21

Zarządzenie 123/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2012-02-21 12:37:03

Zarządzenie 122/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2012-02-21 12:33:21

Zarządzenie 121/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

2012-02-15 10:37:00

Zarządzenie 120/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-02-15 10:26:50

Zarządzenie 119/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2012r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2012 roku

2012-02-15 10:12:47

Zarządzenie 118/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 stycznia 2012r.


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2012

2012-01-25 11:04:49

Zarządzenie 117/2012 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 stycznia 2012r.


w sprawie ustalenia na 2012 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe z zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone

box
dol foot
bip bip