top

2016-04-05 12:21:46

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 17 w miejscowości Latkowo, oznaczony nr 9 Lokal znajduje się na parterze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 1 pokoju, kuchni, oraz pomieszczenia wc na korytarzu o łącznej powierzchni użytkowej 28,5 m". Lokal ogrzewany jest piecem kaflowym.

2014-09-16 14:01:10

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko oznaczonych numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198ha, 92/3 o pow. 0,0852ha, 92/4 o pow. 0,0852 ha, 92/14 o pow. 0,0801(13, 92/15 o pow. 0,0800 ha, 92/16 o pow. 0,0978ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1i/00057925/8.

2013-12-31 11:08:10

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły, oznaczonej numerem działki 112 o pow. 0,8600 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00037723/6 oraz w przetargu ustnych nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły, oznaczonej numerem działki 259, o pow. 1,0716 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY11/00037723/6.

2013-12-31 11:06:14

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo, oznaczonej numerem działki 134/15, o pow. 0,0027ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00024187/2, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-10-24 12:02:48

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym ograniczonym, tj. dla właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek32/1 i 35 obręb Turzany, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Turzany oznaczonej numerem działki 32/2, o pow. 0,3960 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BYlI/00010181/9

2013-10-24 11:57:36

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin, oznaczonej numerem działki 18/1, o pow. 0,3443ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00049071/7, właściciel Mienie Komunalne Gminy Inowrocław.

2013-09-24 14:14:29

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Dulsk, oznaczonej numerem działki 12/2 o pow. 1,2866 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY11/00044584/1 oraz w przetargu ustnych nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Piotrkowice, oznaczonej numerem działki 124/1, o pow. 0,7500 ha, zap. w księdze wieczystej KW nr BY11/00040407/9.

2013-09-24 14:12:36

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Tupadły, oznaczonej numerem działki 112 o pow. 0,8600 ha oraz niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 259, o pow. 1,0716, zap. w księdze wieczystej KW nr BY1I/00037723/6.

2012-12-17 12:39:16

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Cieślin

2012-10-23 15:19:25

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbyciu niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo

2012-10-16 11:16:03

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny - socjalny znajdujący się w budynku nr 21 w miejscowości Góra.

2012-10-16 11:14:51

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny - socjalny znajdujący się w budynku nr 21 w miejscowości Góra.

2012-10-16 09:00:30

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny - socjalny znajdujący się w budynku nr 10 w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa.

2012-09-05 11:15:30

Informacja


Wójt podaje do publicznej wiadomości, że lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w miej. Żalinowo zostały przydzielnoe

2012-03-15 10:34:51

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza IV przetarg nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Balczewo

box
dol foot
bip bip