top

2013-12-06 09:08:39

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW ZP.6220.5.2011 z dnia 26 listopada 2013r.


W związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0 MW na działce nr 322/2 obręb Jaksice, Gmina Inowrocław

2013-09-05 14:36:13

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie trzech hal namiotowych i wiat z przeznaczeniem na magazyny surowców wtórnych i odpadów realizowanej na działce nr 97/9 obręb Marcinkowo, Gmina Inowrocław

2013-08-23 08:23:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu na wniosek firmy „ALSTAL-BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 5 MW wraz z budową niezbędnej infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej zlokalizowanej na działkach nr 221 i 222 obręb Łojewo, Gmina Inowrocław.

2013-08-23 08:19:46

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych realizowanego na działce nr ew. 48/1 obręb Bachorze Łęgi, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie

2013-06-11 14:34:18

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie lakierni proszkowej położonej w m. Balin, Gmina Inowrocław

2013-03-29 09:28:22

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW, Czyli do 0,9 MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 27 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2013-03-29 09:26:28

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,8 MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 100 obręb Łojewo, Gmina Inowrocław

2013-03-29 09:19:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie trzech istniejących turbin wiatrowych na nowe poprzez budowę od jednej do dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy całkowitej do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanej na działce nr 99/5 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław.

2013-01-04 13:34:29

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku „ŁOJEWO V” położonego w m. Łojewo, Gmina Inowrocław

box
dol foot
bip bip