top

2010-02-09 11:29:43

ZARZĄDZENIE Nr 174/06 z dnia 19 stycznia 2006 roku


w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Jacewo.

2010-02-09 11:30:11

ZARZĄDZENIE Nr 175/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r.


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresach: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu -ochrony dóbr kultury, kultury i sztuki, - ochrony i promocji zdrowia - edukacyjnej opieki wychowawczej

2010-02-09 11:30:44

ZARZĄDZENIE Nr 176/06 z dnia 24 stycznia 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 11:32:35

Zarządzenie Nr 177/2006 Wójta Gminy Inowrocław Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 lutego 2006r.


w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Inowrocław

2010-02-09 11:33:46

ZARZĄDZENIE Nr 178/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 11:51:23

Zarządzenie Nr 179/2006 z dnia 3 marca 2006 roku


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu.

2010-02-09 11:53:14

ZARZĄDZENIE Nr 180/2006 z dnia 17 marca 2006 roku


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

2010-02-09 11:53:48

ZARZĄDZENIE Nr 181/2006 z dnia 29 marca 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 11:54:14

ZARZĄDZENIE Nr 182/2006 z dnia 2 maja 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 11:54:45

ZARZĄDZENIE Nr 183/2006 z dnia 31 maja 2006r.


w sprawie zasad sporządzania i ogłaszania wykazu udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty w zakresie podatków lub opłat

2010-02-09 11:56:05

ZARZĄDZENIE Nr 184/2006 z dnia 8 czerwca 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 11:56:28

ZARZĄDZENIE Nr 185/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:03:22

ZARZĄDZENIE Nr 186/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:06:25

ZARZĄDZENIE Nr 187/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:07:02

ZARZĄDZENIE Nr 188/2006 z dnia 1 sierpnia 2006 roku


w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2010-02-09 12:07:38

ZARZĄDZENIE Nr 189/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 roku


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-09 12:08:53

ZARZĄDZENIE Nr 190/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 roku


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzanach

2010-02-09 12:09:32

ZARZĄDZENIE Nr 191/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 roku


w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach

2010-02-09 12:09:56

ZARZĄDZENIE Nr 192/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 rok.

2010-02-09 12:12:07

ZARZĄDZENIE Nr 193/2006 z dnia 6 września 2006 roku


zmieniające uchwałę n LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

2010-02-09 12:13:55

ZARZĄDZENIE


2010-02-09 12:14:25

Zarządzenie


2010-02-09 12:14:59

ZARZĄDZENIE Nr 196/2006 z dnia 16 października 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:15:34

ZARZĄDZENIE Nr 197/2006 z dnia 10 listopada 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:16:06

ZARZĄDZENIE Nr 198/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2007 rok.

2010-02-09 12:17:03

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:17:31

Zarządzenie Nr 1a/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku


zmieniające uchwałę nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-09 12:18:08

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie odowołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

box
dol foot
bip bip