top

2011-12-15 14:29:51

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej (samochody osobowe) tj. naprawy bieżące samochodów osobowych położonego w m. Kłopot, Gmina Inowrocław.

2011-12-05 14:51:26

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków na funkcję produkcji folii budowlanej, paroizolacyjnej, folii opakowaniowej ogólnego przeznaczenia w m. Sławęcinek, Gmina Inowrocław

2011-11-25 09:45:15

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 33 obręb Krusza Duchowna, Gmina Inowrocław

2011-10-06 12:15:45

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie warsztatu blacharskiego samochodów osobowych położonego w m. Jaksice, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, działka nr ew. 289/5

2011-10-05 13:55:05

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uruchomieniu zakładu wulkanizacji położonego w m. Jaksiczki, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, działka nr ew. 3/1

2011-08-16 08:11:56

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) „ŁOJEWO III” położonego w m. Łojewo, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, działka nr ew. 108/3

2011-08-16 08:07:45

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 67 obręb Miechowice, Gmina Inowrocław

2011-08-08 14:36:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na założeniu bazy transportowej i punktu przeładunku i załadunku odpadów na działce nr 38/3 obręb Latkowo gm. Inowrocław

2011-07-06 11:20:27

Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na stolarnię, na działce nr 148/4 obręb Balczewo gm. Inowrocła wna środowisko

2011-06-28 11:32:10

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 78/2 obręb Czyste, Gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2011-06-28 11:24:28

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na działce nr ew. 18 obręb Łąkocin, Gmina Inowrocław na cele warsztatu ślusarskiego (metaloplastyka, usługi dla rolnictwa) i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2011-05-09 07:58:42

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo, Gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2011-04-27 10:15:02

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie infrastruktury technologicznej do otworów eksploatacyjnych Kopalni Soli i PMRiP „Góra” i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2011-04-20 13:55:48

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 7 obręb Turlejewo, Gmina Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2011-03-31 11:06:18

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo, Gmina Inowrocław

2011-03-10 08:24:07

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technologicznej do otworów eksploatacyjnych Kopalni Soli i PMRiP „Góra”

2011-03-09 11:09:18

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 108/2 obręb Orłowo, Gmina Inowrocław

2011-02-22 09:21:27

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 133/2 obręb Oporówek, gm. Inowrocław

2011-02-17 09:21:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dwóch nitek rurociągów wody przemysłowej na odcinku Sikorowo – Góra, Gmina Inowrocław

2011-02-04 13:43:32

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie hali maszyn do granulacji i ekspedycji pasz w celu poprawy jakości mieszanek paszowych, poprzez zakup nowoczesnych maszyn, na działce nr 127/3 obręb Krusza Podlotowa, gm. Inowrocław i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

2011-01-03 15:56:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technologicznej do otworów eksploatacyjnych Kopalni Soli i PMRiP „Góra"

2011-01-03 15:52:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technologicznej do otworów eksploatacyjnych Kopalni Soli i PMRiP „Góra”

box
dol foot
bip bip