top

2010-02-08 10:46:36

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 3 stycznia 2007 roku


w sprawie wyborów samorządów mieszkańców sołectw

2010-02-08 10:47:17

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007 z dnia 4 stycznia 2007


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2010-02-08 10:47:44

ZARZĄDZENIE Nr 5/2007 z dnia 5 stycznia 2007


w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa

2010-02-08 10:48:11

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 z dnia 5 stycznia 2007


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 10:49:03

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 z dnia 7 stycznia 2007


w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni dla pomieszczeń w budynku nr 8 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Jaksice z przeznaczenie na cele ochrony zdrowia

2010-02-08 10:49:45

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007 z dnia 30 stycznia 2007


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 98 / 2004 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Inowrocławiu zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Nr 125/2005 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 maja 2005r.

2010-02-08 10:50:17

ZARZĄDZENIE Nr 9/2007 z dnia 02 luty 2007


w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

2010-02-08 10:50:47

ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 z dnia 16 luty 2007


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

2010-02-08 10:51:59

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 z dnia 12 marca 2007


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 10:52:26

ZARZĄDZENIE Nr 12/2007 z dnia 16 marca 2007


w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

2010-02-08 10:54:07

ZARZĄDZENIE Nr 13/2007 z dnia 28 marca 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 10:54:45

ZARZĄDZENIE Nr 14/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r.


w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń w świetlicach środowiskowych, wiejskich i w budynkach OSP, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław.

2010-02-08 10:58:45

ZARZĄDZENIE Nr 15/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych w 2007 r. w zakresach : 1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2. ochrony dóbr kultury, kultury i sztuki 3. ochrony i promocji zdrowia 4. edukacyjnej opieki wychowawczej

2010-02-08 10:59:52

ZARZĄDZENIE Nr 16/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r.


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:01:03

ZARZĄDZENIE Nr 17/2007 z dnia 7 maja 2007 r.


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:01:43

ZARZĄDZENIE Nr 18/2007 z dnia 7 maja 2007 r.


w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2010-02-08 11:02:37

ZARZĄDZENIE Nr 19/2007 z dnia 15 maja 2007 r.


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów.

2010-02-08 11:03:05

ZARZĄDZENIE Nr 20/2007 z dnia 15 maja 2007 r.


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

2010-02-08 11:03:35

ZARZĄDZENIE Nr 21/2007 z dnia 15 maja 2007 r.


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:04:00

ZARZĄDZENIE Nr 22/2007 z dnia 22 maja 2007 roku


w sprwae określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Inowrocław

2010-02-08 11:05:11

ZARZĄDZENIE Nr 23/2007 z dnia 25 maja 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:05:39

ZARZĄDZENIE Nr 24/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:06:25

ZARZĄDZENIE Nr 25/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:11:44

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaksicach

2010-02-08 11:12:30

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tupadłach

2010-02-08 11:12:57

ZARZĄDZENIE Nr 28/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum w Sławęcinku

2010-02-08 11:13:45

ZARZĄDZENIE Nr 29/2007 z dnia 6 lipca 2007 roku


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przey Wójcie Gminy Inowrocław

2010-02-08 11:14:34

ZARZĄDZENIE Nr 30/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2007 roku

2010-02-08 11:24:29

ZARZĄDZENIE Nr 31/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:25:35

ZARZĄDZENIE Nr 32/2007 z dnia 6 sierpnia 2007 roku


W sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2008 rok.

2010-02-08 11:37:04

ZARZĄDZENIE Nr 33/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:37:51

ZARZĄDZENIE Nr 34/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

2010-02-08 11:39:11

ZARZĄDZENIE Nr 35/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:41:39

ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SZkoły Podstawowej w Łojewie

2010-02-08 11:42:19

ZARZĄDZENIE Nr 37/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SZkoły Podstawowej w Orłowie

2010-02-08 11:43:32

ZARZĄDZENIE Nr 38/2007 z dnia 3 września 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 11:54:53

ZARZĄDZENIE Nr 39/2007 z dnia 25 września 2007 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyposkolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

2010-02-08 11:58:27

ZARZĄDZENIE Nr 40/2007 z dnia 25 września 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 12:01:34

ZARZĄDZENIE Nr 41/2007 z dnia 26 września 2007r


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawej w Łojewie

2010-02-08 12:02:02

ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 z dnia 2 października 2007r


w spraiwe: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu.

2010-02-08 12:02:38

ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 z dnia 8 października 2007r


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 12:03:06

ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 z dnia 15 października 2007r


zmieniające Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

2010-02-08 12:03:45

ZARZĄDZENIE Nr 45/2007 z dnia 15 października 2007r


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 12:04:26

ZARZĄDZENIE Nr 46/2007 z dnia 15 października 2007r


w sprawie określenia zasad przyznawania ekwiwalentu za użytkowanie reprezentacyjnego ubioru służbowego

2010-02-08 12:04:54

ZARZĄDZENIE Nr 47/2007 z dnia 24 października 2007 roku


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2007 roku

2010-02-08 13:07:43

ZARZĄDZENIE Nr 48/2007 z dnia 29 października 2007 roku


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 98/2007 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław zmienione zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 125/2005 z dnia 23 maja 2005 r. oraz Nr 8/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r.

2010-02-08 13:10:23

ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 z dnia 31 października 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 13:12:31

ZARZĄDZENIE Nr 50/2007 z dnia 5 listopada 2007 roku


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły podstawowej w Łojewie

2010-02-08 13:13:11

ZARZĄDZENIE Nr 51/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku


W sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu na 2008 rok.

2010-02-08 13:13:48

ZARZĄDZENIE Nr 52/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku


w sprawie ustalenia warunków i wysokości dofinasowania do materiału zadrzewieniowego

2010-02-08 13:14:18

ZARZĄDZENIE Nr 53/2007 z dnia 19 listopada 2007 roku


w sprawie wprowadzenia w życie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000

2010-02-08 13:14:52

ZARZĄDZENIE Nr 54/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku


w sprawie: wprowadzenia możliwości rozliczania części kosztów podróży służbowych na obszarze kraju na podstawie oświadczeń woli pracownika o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

2010-02-08 13:15:33

ZARZĄDZENIE Nr 55/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku


zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Inowrocław Nr 98/2004 z dnia 9 listiopada 2004r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 125/2005 z dnia 23 maja 2005r. i Nr 8/2007 z dnia 30 stycznia 2007r. oraz Nr 48/2007 z dnia 29 października 2007r.

2010-02-08 13:16:05

ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 13:16:40

ZARZĄDZENIE Nr 57/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku


w sprawie powołania Komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

2010-02-08 13:17:18

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

2010-02-08 13:17:54

ZARZĄDZENIE Nr 59/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku


w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy

2010-02-08 13:18:22

ZARZĄDZENIE Nr 60/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku


w sprawie określenia stawek za udostępnianie pomieszczeń w świetlicach środowiskowych, wiejskich, Domu Kultury w Górze i w budynkach OSP stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2010-02-08 13:20:22

ZARZĄDZENIE Nr 61/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku


zmieniające uchwałę nr IV/20/2006 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

box
dol foot
bip bip