top

2010-02-11 13:28:37

Uchwała Nr XIX / 141 / 2003 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy w Inowrocławiu Nr XXXIV / 366 /2002


z dnia 10.03.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Inowrocław.

2010-02-11 13:27:31

Uchwała Nr XIX / 140 / 2003 w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia Nr 41 / 2003 z dnia 30.04.2003r.


pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej w Jaksicach,skrzyżowania przy Kościele, skrzyżowania z drogą krajową oraz budowę drogi powiatowej Olszewice - Słońsko.

box
dol foot
bip bip