top

2017-02-01 07:31:34

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 w miejscowości Jaksice przy ul. Dworcowej, oznaczony nr 18e został przydzielony Pani Małgorzacie Białek na zasadach zgodnych z §14 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w spawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław, ogłoszonej w Dz. U. z 2013r. poz. 350

2016-09-26 08:38:46

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 w miejscowości Jaksice przy ul. Dworcowej, oznaczony nr 5 został przydzielony Pani Izabeli Gomółka Dąbrowskiej na zasadach zgodnych z §14 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław ż dnia 18 listopada 2013r. w spawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław, ogłoszonej w Dz. U. z 2013r. poz. 350

2016-08-25 14:59:07

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że odstępuje od procedury wynajęcia lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszą Podlotowa 30 o pow. użytkowej 26,27 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni i łazienki, z uwagi na potrzebę okresowego przeznaczenia w/w lokalu jako lokal tymczasowy.

2016-07-05 15:28:27

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 21 w miejscowości Łojewo, oznaczony nr 3 został przydzielony na zasadach zgodnych z § 14 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław, ogłoszonej w Dz. U. z 2013r. poz. 3530; Pani Ewelinie Szymczak;

2016-06-03 12:09:18

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 17 w miejscowości Latkowo, oznaczony nr 9 został przydzielony Panu Tomaszowi Najman.

2015-12-22 15:31:30

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 15 w miejscowości Łojewo, oznaczony nr 3 został przydzielony na zasadach zgodnych z § 14 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/271/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław, ogłoszonej w Dz. U. z 2013r. poz. 350; Panu Alojzemu Dolatowskiemu.

2015-11-04 14:17:23

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 oznaczony nr 18 e, w miejscowości Jaksice, przy ul. Dworcowej; o powierzchni użytkowej 52,05 m2 został przydzielony Panu Michałowi Białek.

2015-08-24 08:14:22

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 przy ulicy Dworcowej, oznaczony nr 2 w miejscowości Jaksice, w związku z rezygnacją Pani Małgorzaty Kazior został przydzielony Pani Paulinie Maciejewskiej.

2015-07-10 14:40:53

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 przy ulicy Dworcowej, oznaczony nr 2 w miejscowości Jaksice został przydzielony Pani Małgorzacie Kazior.

2015-06-29 15:14:37

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 21 w miejscowości Góra zostały przydzielone.

2015-06-24 08:08:10

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10, oznaczony nr 2 w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa. Lokal znajduje się na piętrze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 1 pokoju, korytarza oraz skrytki o łącznej powierzchni użytkowej 32,44 m2 Pomieszczenie wc znajduje się na strychu budynku do wspólnego użytku. Lokal jest ogrzewany piecem.

2015-06-01 17:02:05

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 21, w miejscowości Góra. Lokal znajduje się na parterze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 44.58 m2.

2015-03-02 12:44:46

Informacja


Informacja o przydzieleniu lokalu mieszkalnego w miejscowości Balczewo

2014-08-20 09:45:59

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 17 w miejscowości Latkowo został przydzielony: 2. Pani Małgorzacie Trepkowskiej

2014-08-20 09:45:03

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 19 w miejscowości Cieśiin został przydzielony: 2. Pani Małgorzacie Śmigielskiej

2013-08-30 12:44:15

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Jaksice został przydzielony: 1.Pani Janinie Szałkiewicz

2013-08-06 15:18:59

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny - socjalny znajdujący się w budynku nr 29 w miejscowości Słońsko. Lokal znajduje się na piętrze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 1 pokoju o łącznej powierzchni użytkowej 13,58 m2. Lokal jest ogrzewany piecem kaflowym. Do lokalu przynależne są: - pomieszczenie wc znajdujące się na parterze oznaczone nr 6 - skrytka o pow. 2,31 m2 Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Z tytułu najmu lokalu najemca będzie uiszczał na konto Urzędu Gminy Inowrocław opłaty z tytułu najmu lokalu: - czynsz najmu w wysokości 0,55 zł/m2 - opłatę z tytułu wywozu nieczystości płynnych w wysokości 4,50 zł/osoby - opłata za wywóz odpadów segregowanych 5,00 zł/osoby Wnioski o najem lokalu należy składać do Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, pok. nr 6 Termin składania wniosków upływa z dniem 21 sierpnia 2013 r. Bliższe informacje w w/w sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 16 lub pod nr telefonu 052 3555 817

2013-07-23 13:05:32

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza w najem lokal mieszkalny - socjalny znajdujący się w budynku nr 10 w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa. Lokal znajduje się na piętrze w wymienionym na wstępie budynku. Składa się z 1 pokoju i pomieszczenia wc o łącznej powierzchni użytkowej 24,21 m2. Lokal jest ogrzewany piecem kaflowym. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną. Z tytułu najmu lokalu najemca będzie uiszczał na konto Urzędu Gminy Inowrocław opłaty z tytułu najmu lokalu: - czynsz najmu w wysokości 0,55 zł/m2 - opłatę z tytułu wywozu nieczystości płynnych w wysokości 4,50 zł/osoby - opłata za wywóz odpadów segregowanych 5,00 zł/osoby Wnioski o najem lokalu należy składać do Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, pok. nr 6 Termin składania wniosków upływa z dniem 6 sierpnia 2013 r. Bliższe informacje w w/w sprawie można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 16 lub pod nr telefonu 052 3555 817

2013-04-10 12:37:14

INFORMACJA WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze gminy Inowrocław Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012r. położonych na obszarze gminy Inowrocław

2013-04-04 15:52:53

I n f o r m a c j a


Wójt Gminy Inowrocław podaje do publicznej wiadomości, że lokal socjalny znajdujący się w budynku nr 10 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Jaksice został przydzielony: 1. Pani Katarzynie Damazyn

2012-11-22 12:48:21

Informacja


o lokalach mieszkalnych

box
dol foot
bip bip