top

2015-11-06 13:10:51

Uchwała Nr XVIII/222/2000 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 22 września 2000 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- nego terenu przebiegu rurociągów Polskiego Koncernu Nafto- wego S.A. w granicach gminy Inowrocław.

box
dol foot
bip bip