top

2016-01-18 14:32:55

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY INOWROCŁAW


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

2015-08-31 12:38:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2015-07-13 10:12:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr VIII/52/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem

2015-06-18 14:06:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo wraz wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

2015-03-30 12:26:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr VI/33/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem

2015-03-12 08:42:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo

2014-11-13 13:27:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXXIX/405/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem

2014-11-06 15:15:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Orłowo

2014-11-06 14:46:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sikorowo

2014-11-06 14:20:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo w rejonie drogi powiatowej relacji Jacewo-Ośnieszczewko i drogi gminnej relacji Latkowo-Dalkowo

2014-10-16 12:49:24

Obwieszczenie Wójta Gminy inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Łojewo

2014-08-25 10:46:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2014-07-31 11:46:45

Obwieszczenie Wójta Gminy inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Sławęcinek i Gnojno

2014-04-03 14:54:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXXIV/310/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem i podsumowaniem

2013-11-20 11:39:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2013-09-30 10:48:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Orłowo

2013-09-30 10:46:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Jacewo

2013-09-30 10:44:01

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Balczewo

2013-06-27 09:32:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXVII/241/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem oraz z podsumowaniem

2013-06-27 09:27:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXVII/236/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem oraz z podsumowaniem

2013-06-27 09:24:41

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXVII/235/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem oraz z podsumowaniem

2013-05-17 10:57:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXVI/219/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniem oraz z podsumowaniem

2013-05-17 10:54:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przyjęciu uchwały nr XXVI/218/2013 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią, uzasadnieniemoraz z podsumowaniem

2013-03-05 13:09:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno

2013-01-23 13:01:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Sikorowo i Miechowice

2013-01-23 12:47:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Łojewo

2013-01-23 12:44:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno

2013-01-23 12:33:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Dziennice

2013-01-08 07:52:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2012-12-13 09:10:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2012-06-15 09:35:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Sławęcinek i Gnojno

2012-06-15 09:26:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębu geodezyjnego Gnojno

2012-03-02 10:19:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2011-12-14 09:09:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Gnojno (zmiana dot. zakresu przestrzennego planu)

2011-11-04 09:46:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2011-10-24 14:21:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Słońsko

box
dol foot
bip bip