top

2010-02-11 14:26:48

Zarządzenie Nr 1/2002


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy.

2010-02-11 14:27:29

Zarządzenie Nr 2/2002


W sprawie odwołania Pana Jerzego Wojdyły ze stanowiska Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

2010-02-11 14:28:13

Zarządzenie Nr 3/2002


w sprawie wyboru samorządów mieszkańców wsi

2010-02-11 14:28:48

Zarządzenie Nr 4/2002


w sprawie powołania Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.

2010-02-11 14:30:10

Zarządzenie Nr 5/2002


w sprawie wskazania osób do reprezentowania Gminy Inowrocław

2010-02-11 14:32:02

Zarządzenie Nr 6/2002


w sprawie powołania Pana Janusza Radzikowskiego na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego

2010-02-11 14:33:23

Zarządzenie Nr 7/2002


zmiana budżetu

box
dol foot
bip bip