top

2010-02-11 09:54:00

UCHWAŁA NR IV/ 21 /2006 z dnia 28 grudnia 2006 rok


w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Inowrocław. uchylona uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr V/31/2007

2010-02-11 09:51:26

UCHWAŁA NR IV/ 20 /2006 z dnia 28 grudnia 2006 rok


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Inowrocław na rok 2007.

2010-02-11 09:49:54

UCHWAŁA NR III/ 19 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie powołania Sekretarza Gminy UCHWAŁA Nr III/19/2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 rok w sprawie powołania Sekretarza Gminy

2010-02-11 09:48:51

UCHWAŁA NR III/ 18 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie odwołania Sekretarza Gminy UCHWAŁA Nr III/18/2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 rok w sprawie odwołania Sekretarza Gminy

2010-02-11 09:47:49

UCHWAŁA NR III/ 17 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta UCHWAŁA Nr III/17/2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 rok w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

2010-02-11 09:46:59

UCHWAŁA NR III/ 16 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok. UCHWAŁA Nr III / 16 / 2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2007 rok.

2010-02-11 09:45:58

UCHWAŁA NR III/ 15 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok. pełna treść w załączniku

2010-02-11 09:45:01

UCHWAŁA NR III/ 14 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2007 rok. UCHWAŁA Nr III / 14 / 2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2007 rok.

2010-02-11 09:43:23

UCHWAŁA NR III/ 13 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok. UCHWAŁA Nr III / 13 / 2006 RADY GMINY INOWROCŁAW z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok.

2010-02-10 10:36:59

UCHWAŁA NR III/ 12 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: - podatku od nieruchomości - podatku rolnego - podatku leśnego

2010-02-10 10:36:26

UCHWAŁA NR III/ 11 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2007 rok.

2010-02-10 10:35:48

UCHWAŁA NR III/ 10/2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

2010-02-10 10:34:57

UCHWAŁA NR III/ 9/2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2007 roku.

2010-02-10 10:34:17

UCHWAŁA NR III/ 8 /2006 z dnia 11 grudnia 2006 rok


zmieniająca uchwałę Nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-10 10:33:28

UCHWAŁA NR I/ 7 /2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław oraz określenia ich składów osobowych i zakresu działania

2010-02-10 10:32:58

UCHWAŁA NR I/ 6/ 2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 10:32:17

UCHWAŁA NR I/ 5 /2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 10:31:23

UCHWAŁA NR I/ 4/2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 10:30:53

UCHWAŁA Nr I/ 3/ 2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 10:30:23

UCHWAŁA Nr I /2 /2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 10:29:56

UCHWAŁA Nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 rok


w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 10:26:32

UCHWAŁA Nr LXXII/334/2006 z dnia 25 października 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 62/2006 w sprawie wykluczenia realizacji inwestycji przemysłowego chowu trzody chlewnej w Gminie Inowrocław

2010-02-10 09:54:00

UCHWAŁA Nr LXXII/333/2006 z dnia 25 października 2006r.


w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego lokalizacji budowy obwodnicy dla miasta Inowrocławia

2010-02-10 09:53:20

UCHWAŁA Nr LXXII/332/2006 z dnia 25 października 2006r.


w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2007-2012

2010-02-10 09:52:35

UCHWAŁA Nr LXXI/331/2006 z dnia 10 października 2006r.


zmieniająca uchwałę Nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-10 09:49:44

UCHWAŁA Nr LXVII/330/2006 z dnia 24 sierpnia 2006r.


zmieniająca uchwałę Nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-10 09:39:39

UCHWAŁA Nr LXVII/329/2006 z dnia 20 czerwca 2006r.


w sprawie przystąpienia do realizacji opracowań studialnych dotyczących budowy stanic i przystani wodnych na Noteci.

2010-02-10 09:38:30

UCHWAŁA Nr LXVII/328/2006 z dnia 20 czerwca 2006r.


zmieniająca uchwałę Nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-10 09:27:17

UCHWAŁA Nr LXVI/327/2006 z dnia 6 czerwca 2006r.


w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położnej w miejscowości Balczewo

2010-02-10 09:26:52

UCHWAŁA Nr LXVI/326/2006 z dnia 6 czerwca 2006r.


w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:26:23

UCHWAŁA Nr LXVI/325/2006 z dnia 6 czerwca 2006r.


w sprawie zabezpieczenia środków na budowę ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Kłopot na lata 2006-2007

2010-02-10 09:25:58

UCHWAŁA Nr LXV/324/2006 z dnia 22 maja 2006r.


w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Jaksice

2010-02-10 09:25:23

UCHWAŁA Nr LXV/323/2006 z dnia 22 maja 2006r.


zmieniająca uchwałę Nr LVIII/281/2005 Rady Gminy Inowrocław w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

2010-02-10 09:24:28

UCHWAŁA Nr LXIV/322/2006 z dnia 15 maja 2006r.


w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław.

2010-02-10 09:23:01

UCHWAŁA Nr LXIII/321/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 09:22:32

UCHWAŁA Nr LXIII/320/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r.


Wynagrodzenie Wójta

2010-02-10 09:22:02

UCHWAŁA Nr LXIII/319/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r.


Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i nie udzielenia absolutorium

2010-02-10 09:21:26

UCHWAŁA Nr LXII/318/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Sławęcinek

2010-02-10 09:18:28

UCHWAŁA Nr LXII/317/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Cieślin

2010-02-10 09:15:54

UCHWAŁA Nr LXII/316/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/124/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 27 listopada 2003r.powołującej stałe Komisje Rady.

2010-02-10 09:12:51

UCHWAŁA Nr LXII/315/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Inowrocław Nr LX/291/2006 z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie odpłatnego nabycia własności budynku w miejscowości Jaksice.

2010-02-10 09:12:23

UCHWAŁA Nr LXII/314/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:11:48

UCHWAŁA Nr LXII/313/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:10:22

UCHWAŁA Nr LXII/312/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:08:56

UCHWAŁA Nr LXII/311/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:08:27

UCHWAŁA Nr LXII/310/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:07:14

UCHWAŁA Nr LXII/309/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:06:07

UCHWAŁA Nr LXII/308/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:05:21

UCHWAŁA Nr LXII/307/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:04:56

UCHWAŁA Nr LXII/306/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:04:30

UCHWAŁA Nr LXII/305/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:04:06

UCHWAŁA Nr LXII/304/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie skargi P. Marzenny Koniczyńskiej na działalność Wójta Gminy

2010-02-10 09:03:37

UCHWAŁA Nr LXII/303/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu przekroczenia przez Wójta Gminy w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

2010-02-10 09:03:05

UCHWAŁA Nr LXII/302/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:02:39

UCHWAŁA Nr LXII/301/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:02:14

UCHWAŁA Nr LXII/300/2006 z dnia 30 marca i 5 kwietnia 2006r.


uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/2006 z dnia 28.04.06r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

2010-02-10 09:01:48

Uchwała LXI/299/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie skargi P. Ryszarda Splitta na działalność Wójta Gminy

2010-02-10 09:00:09

Uchwała LXI/298/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie skargi P. Marzenny Koniczyńskiej na działalność Wójta Gminy

2010-02-10 08:59:40

Uchwała LXI/297/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie : ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta

2010-02-10 08:58:57

Uchwała LXI/296/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 08:58:28

Uchwała LXI/295/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 08:58:00

Uchwała LXI/294/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Inowrocław na lata 2004-2006

2010-02-10 08:57:32

Uchwała LXI/293/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji dla Gminy Inowrocław na lata 2003-2006

2010-02-10 08:56:56

Uchwała LXI/292/2006 z 6 i 7 marca 2006r


w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2010-02-10 08:55:29

UCHWAŁA Nr LX/291/2006 z dnia 15 lutego 2006r.


sprawie odpłatnego nabycia własności budynku w miejscowości Jaksice.

2010-02-10 08:54:38

Uchwała LIX/290/2006 z 12 stycznia 2006r


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dziennik Urzędowy woj. kujawsko-pomorskiego NR 26 z dnia 2 marca 2006r. poz. 410

2010-02-10 08:52:54

Uchwała LIX/289/2006 z 12 stycznia 2006r


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 08:51:24

Uchwała LIX/288/2006 z 12 stycznia 2006r


w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

2010-02-10 08:49:34

Uchwała LIX/287/2006 z 12 stycznia 2006r


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Inowrocław

2010-02-10 08:49:07

Uchwała LIX/286/2006 z 12 stycznia 2006r


w sprawie uchwalenie planu pracy Rady Gminy Inowrocław na rok 2006

box
dol foot
bip bip