top

2017-01-11 10:04:16

Zarządzenie 238/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2017 rok

2017-01-04 14:01:55

Zarządzenie 237/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2017-01-04 14:00:02

Zarządzenie 236/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2017-01-02 15:29:37

Zarządzenie 235/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2016-12-23 14:17:20

Zarządzenie 234/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2016 na stanowisko podinspektora ds. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i nr 3/2016 na stanowisko podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-12-21 14:36:52

Zarządzenie 233/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, stanu zapasów materiałów oraz środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-12-21 14:34:51

Zarządzenie 232/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 grudnia 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-12-14 12:27:03

Zarządzenie 231/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 grudnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-12-07 10:44:50

Zarządzenie 230/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-12-07 10:40:51

Zarządzenie 229/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 listopada 2016


w sprawie zasad istotnych dla rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Inowrocław za okres od stycznia 2012 r. do listopada 2016 r.

2016-11-23 13:57:20

Zarządzenie 228/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-11-15 10:42:43

Zarządzenie 227/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

2016-11-04 07:58:19

Zarządzenie 226/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 listopada 2016


w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

2016-11-04 07:56:03

Zarządzenie 225/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 listopada 2016


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych będących na stanie świetlic wiejskich oraz sołectw Gminy Inowrocław.

2016-11-04 07:54:15

Zarządzenie 224/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 października 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-10-28 13:10:50

Zarządzenie 223/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 października 2016


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2016r.

2016-10-27 14:07:32

Zarządzenie 222/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2016


w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Inowrocław i jej jednostkach organizacyjnych i samorządowych zakładach budżetowych

2016-10-26 10:26:24

Zarządzenie 221/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 października 2016


w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu sieci szkól Gminy Inowrocław

2016-10-26 10:21:19

Zarządzenie 220/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 października 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-10-18 10:04:06

Zarządzenie 219/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 października 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-10-03 15:21:21

Zarządzenie 218/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2016


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-10-03 15:20:18

Zarządzenie 217/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 września 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-09-22 09:44:35

Zarządzenie 216/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 września 2016


sprawie wprowadzenia wykazu aktualnie obowiązujących instrukcji i procedur BHP i PPOŻ w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu

2016-09-22 09:40:53

Zarządzenie 215/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-09-13 14:12:41

Zarządzenie 214/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 września 2016


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkól w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2016/2017

2016-09-09 15:41:45

Zarządzenie 213/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 września 2016


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2016-09-08 13:15:11

Zarządzenie 212/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 września 2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2016-09-06 13:46:21

Zarządzenie 211/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2016


w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku części wspólnych i przynależnych do lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mienie komunalne gminy Inowrocław.

2016-09-01 15:24:00

Zarządzenie 210/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowrocław

2016-09-01 15:22:24

Zarządzenie 209/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 sierpnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-08-31 11:25:23

Zarządzenie 208/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 sierpnia 2016


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

2016-08-31 11:22:02

Zarządzenie 207/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-08-18 10:16:10

Zarządzenie 206/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpnia 2016


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2017 rok.

2016-08-11 15:04:00

Zarządzenie 205/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 sierpnia 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowrocław

2016-08-04 12:15:20

Zarządzenie 204/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 sierpnia 2016


sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowrocław dotyczących „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016- 2022".

2016-08-02 14:27:08

Zarządzenie 203/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 sierpnia 2016


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałówr edukacyjnych

2016-07-29 13:33:01

Zarządzenie 202/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lipca 2016


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-07-29 13:31:19

Zarządzenie 201/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lipca 2016


w sprawie zmiany dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-07-29 13:27:26

Zarządzenie 200/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lipca 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-07-29 13:25:30

Zarządzenie 199/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 lipca 2016


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2016r.

2016-07-21 15:37:41

Zarządzenie 198/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-07-04 08:44:50

Zarządzenie 197/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 lipca 2016


w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Łojewo

2016-07-04 08:43:49

Zarządzenie 196/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2016


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2016 - 2020.

2016-07-04 08:42:33

Zarządzenie 195/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 czerwca 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-06-23 15:12:07

Zarządzenie 194/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 czerwca 2016


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2016-06-23 15:11:15

Zarządzenie 193/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 czerwca 2016


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2016-06-23 15:10:34

Zarządzenie 192/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 czerwca 2016


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2016-06-23 15:07:19

Zarządzenie 191/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 czerwca 2016


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2016-06-17 14:31:30

Zarządzenie 190/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 czerwca 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-06-16 08:18:46

Zarządzenie 189/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 02 czerwca 2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowrocław dotyczących „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2016- 2022".

2016-06-03 10:33:08

Zarządzenie 188/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 maja 2016


w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

2016-06-02 15:19:33

Zarządzenie 187/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 maja 2016


w sprawie informacji za rok 2015 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

2016-06-02 08:48:19

Zarządzenie 186/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 maja 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-05-13 13:13:51

Zarządzenie 185/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 maja 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-05-06 14:56:04

Zarządzenie 184/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 maja 2016


w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-05-06 14:54:10

Zarządzenie 183/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 maja 2016


w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Inowrocław dokonujących czynności kontrolnych

2016-04-29 14:18:22

Zarządzenie 182/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 kwietnia 2016


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2016-04-29 14:16:31

Zarządzenie 181/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2016


w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego Gimnazjum im. Jana Pawia II w Żalinowie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żalinowie było ostatnim miejscem pracy

2016-04-29 14:14:47

Zarządzenie 180/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2016


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2016r.

2016-04-29 14:10:58

Zarządzenie 179/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2016


w sprawie przekazania majątku likwidowanego Gimnazjum im. Jana Pawia II w Żalinowie

2016-04-29 14:09:30

Zarządzenie 178/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 kwietnia 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-04-28 08:45:27

Zarządzenie 177/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 kwietnia 2016


w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Peugeot Partner

2016-04-21 22:33:54

Zarządzenie 176/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 kwietnia 2016


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2015 rok.

2016-04-21 22:32:56

Zarządzenie 175/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 kwietnia 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-04-08 12:31:52

Zarządzenie 174/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2016-04-08 12:30:22

Zarządzenie 173/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2016-04-08 12:29:08

Zarządzenie 172/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2016-04-08 12:28:17

Zarządzenie 171/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2016-04-08 12:27:30

Zarządzenie 170/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016-04-08 12:25:48

Zarządzenie 169/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 kwietnia 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2016-04-08 12:24:37

Zarządzenie 168/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 kwietnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016

2016-04-08 12:24:15

Zarządzenie 167/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2016


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2016-03-31 13:08:01

Zarządzenie 166/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2016


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2016-03-24 14:19:35

Zarządzenie 165/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2016


w sprawie przyznania Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego

2016-03-23 14:30:00

Zarządzenie 164/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 marca 2016


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

2016-03-15 12:21:03

Zarządzenie 163/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2016


w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań Gminy Inowrocław z zakresu świadczenia wychowawczego

2016-03-04 12:19:59

Zarządzenie 162/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2016-03-04 12:18:24

Zarządzenie 161/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku

2016-03-04 12:14:49

Zarządzenie 160/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2016-03-04 12:12:11

Zarządzenie 159/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2016-03-04 12:09:09

Zarządzenie 158/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2016-03-04 11:34:23

Zarządzenie 157/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 marca 2016


w spranie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2016 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2016-03-04 11:31:42

Zarządzenie 156/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 02 marca 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-03-04 11:30:20

Zarządzenie 155/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław' za 2015 rok.

2016-03-04 11:29:56

Zarządzenie 154/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-03-04 11:29:38

Zarządzenie 153/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-03-04 11:29:23

Zarządzenie 152/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-03-04 11:29:10

Zarządzenie 151/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-03-04 11:28:40

Zarządzenie 150/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2016


w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Inowrocław oraz jednostki organizacyjne Gminy.

2016-02-25 08:12:04

Zarządzenie 149/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2016


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

2016-02-25 08:11:01

Zarządzenie 148/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2016


w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie ewakuacji

2016-02-22 09:21:02

Zarządzenie 147/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 lutego 2016


w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Inowrocław

2016-02-09 07:34:36

Zarządzenie 146/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 lutego 2016


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2016.

2016-02-09 07:32:34

Zarządzenie 145/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za IV kwartał 2015r.

2016-01-27 14:28:07

Zarządzenie 144/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

2016-01-27 14:26:48

Zarządzenie 143/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2016-01-27 14:25:17

Zarządzenie 142/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2016 roku

2016-01-27 12:41:14

Zarządzenie 141/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2016


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2016 na stanowisko inspektom ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2016-01-20 11:02:39

Zarządzenie 140/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 stycznia 2016


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części obrębów geodezyjnych Łojewo, Góra, Łąkocin, Witowy, Karczyn Wieś i Bachorze Łęgi

2016-01-15 13:47:22

Zarządzenie 139/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2016


w sprawie ustalenia na 2016 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

2016-01-15 13:46:20

Zarządzenie 138/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 stycznia 2016


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

2016-01-15 13:45:20

Zarządzenie 137/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 stycznia 2016


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2016

2016-01-15 13:44:06

Zarządzenie 136/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 stycznia 2016


w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław

box
dol foot
bip bip