top

2016-08-31 12:22:41

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice, oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY 11/00045484/7.

2016-08-29 10:22:22

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w IV przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha, 92/13 o pow. 0,0800ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY11/00070321/1, oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha,

2016-06-01 10:06:23

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turzany, oznaczonej numerem działki 111/6, o pow. 1184 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1I/00036246/1, właściciel Gmina Inowrocław.

2016-05-24 08:00:01

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY11/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha, 92/13 o pow. 0,0800ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY11/00070321/1, oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha,

2016-04-25 13:45:42

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Marcinkowo, oznaczonej nr działek: 98 /14 o pow. 0,6578 ha i 98/16 o pow. 0,6912 ha5 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW BY11/00023326/2.

2016-03-24 10:46:40

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Słońsko, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o paw. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha, 92/13 o pow. 0,0800ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00070321/1, oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha,

2016-03-14 14:54:15

OGŁOSZENIE


Obręb Łojewo Działki oznaczone nr : 154/2, 156, 158, 160, 162, 164, 180, o łącznej powierzchni 3,9100 ha, w tym użytki i ich klasy wg danych z ewidencji gruntów: PsIV- 0,4500 ha, ŁV- 1,7400 ha. ŁVI- 0,6600 ha N- 1,0600 ha. ,dla której w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1I /00037535/1 Działki nr: 154/2, 156, 158, 160, 162, 164 nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

2016-01-26 15:20:46

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Cieślin, oznaczonej numerem działki 92/3 o pow. 23792 ha , dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BYI1/00026445/3.

2016-01-26 15:17:48

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko, oznaczonej numerami działek: 92/2 o pow. 0,1198113, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY11/00057925/8.

2016-01-26 15:14:56

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice, oznaczonej numerem działki 74/2 o pow. 0,7298 ha, dla której Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00045484/7.

2016-01-19 10:17:02

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości pofożonych w miejscowości Słońsko zapisanych w księdze wieczystej KW Nr BY1I/00057925/8, oznaczonych nr działek: 92/5 o pow. 0,0851 ha, 92/6 o pow. 0,0851 ha, 92/11 o pow. 0,0800 ha, 92/12 o pow. 0,0800 ha, 92/13 o pow. 0,0800ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Słońsko zapisanej w księdze wieczystej KW Nr BY1I/70321/1, oznaczonej nr działki 97/1, o pow. 0,1252 ha,

box
dol foot
bip bip