top

2012-12-18 12:14:29

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego (usługi motoryzacyjne-naprawa samochodów osobowych, wymiana opon oraz sprzedaż części samochodowych i opon) i wiaty magazynowej, na działce nr 123/7 obręb Tupadły, Gmina Inowrocław

2012-11-30 13:58:52

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie infrastruktury technologicznej do otworu eksploatacyjnego G-40 w Kopalni Soli i PMRiP „Góra” położonej w m. Góra, Gmina Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, działki nr ew. 2/22, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5 i 35

2012-11-29 11:00:26

Ogłoszenie


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 3,0 MW na działce nr 322/2 w miejscowości Jaksice, Gmina Inowrocław.

2012-11-20 09:40:48

Ogłoszenie


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW, Czyli do 0,9 MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 27 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław.

2012-11-20 09:38:48

Ogłoszenie


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego budowie 1 wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,8 MW wraz z drogą dojazdową, łukami, placem manewrowym, zatokami postojowymi i innymi obiektami infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 100 obręb Łojewo, Gmina Inowrocław.

2012-10-11 12:58:47

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na konwersji komór eksploatacyjnych G-10 i G-21 na magazynowe oraz połączeniu ich z istniejącą infrastrukturą Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Kopalni Soli i PMRiP „Góra”, realizowanej na działkach nr 48/1, 48/2, 49/2, 53 i 54 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-09-25 13:25:35

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu na działkach nr 76 i 77 obręb Marcinkowo, Gmina Inowrocław

2012-09-24 09:53:46

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 18/2 obręb Żalinowo, Gmina Inowrocław

2012-09-21 07:55:51

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komaszyce, Gmina Inowrocław oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzaski, Gmina Inowrocław

2012-09-11 13:19:51

Zawiadomienie


stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komaszyce, Gmina Inowrocław oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzaski, Gmina Inowrocław

2012-08-30 15:07:10

Ogłoszenie


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na konwersji komór eksploatacyjnych G-10 i G-21 na magazynowe oraz połączeniu ich z istniejącą infrastrukturą Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Kopalni Soli i PMRiP „Góra”, realizowanej na działkach nr 48/1, 48/2, 49/2, 53 i 54 obręb Góra, Gmina Inowrocław.

2012-08-01 14:16:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komaszyce, Gmina Inowrocław oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzaski, Gmina Inowrocław.

2012-08-01 14:14:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na konwersji komór eksploatacyjnych G-10 i G-21 na magazynowe oraz połączeniu ich z istniejącą infrastrukturą Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Kopalni Soli i PMRiP „Góra”, realizowanej na działkach nr 48/1, 48/2, 49/2, 53 i 54 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-05-28 14:17:30

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Gminna Spółka Wodna Inowrocław – melioracje szczegółowe we wsi Słońsko” na działkach nr 150 i 152 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2012-05-22 10:10:13

Ogłoszenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego (usługi motoryzacyjne-naprawa samochodów osobowych, wymiana opon oraz sprzedaż części samochodowych i opon) i wiaty magazynowe, na działce nr 123/7 obręb Tupadły, Gmina Inowrocław.

2012-05-08 10:39:23

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą (utwardzone drogi, place, ogrodzenie, przyłącza) do produkcji peletu położonej w m. Dulsk, Gmina Inowrocław

2012-04-24 10:23:26

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce nr 43/1 obręb Pławinek, Gmina Inowrocław

2012-04-24 10:17:36

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczo-garażowego na warsztat samochodowy (naprawa mechaniki pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych do 3,5t, a także serwis i obsługa klimatyzacji samochodowej, oraz sprzedaż opon wraz z wulkanizacją, sprzedaż oleju i części do naprawianych pojazdów) położonego w m. Borkowo, Gmina Inowrocław

2012-01-10 11:16:13

Informacja Wójta Gminy Inowrocław


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych na stolarnię położonego w m. Balczewo, Gmina Inowrocław

box
dol foot
bip bip