top

2017-04-26 15:19:21

Informacja


Wójt Gminy Inowrocław informuje, że w związku z rozpatrywaniem sprawy dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie dz. nr ewid. 98/14 obręb Marcinkowe gm. Inowrocław, dysponuje projektem decyzji. W związku z powyższym wskazuję możliwość zapoznania się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszej informacji. Akta sprawy dostępne są do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 73° -153° w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 w Inowrocławiu (pokój nr 15, tel. 52 3555819).

2017-01-13 14:53:52

KOMUNIKAT


że w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie znak: ZP.6733.4.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie w zakresie działek ewidencyjnych nr 89/2, 58/1, 57/7, 57/6, 57/4, 88, 87, 28/18, 28/17, 28/58, 28/57, 28/56, 28/59, 28/51, 28/60, 28/14, 28/39, 94, 28/4, 27, 22/2, 26/2, 26/1, 25/4, 23/1, 28/20, 28/28, 28/29, 28/30, 22/5, 22/3, 28/31, 28/1, 28/35,28/34,9, 8, 7/4, 6/35, 6/30, 14/17, 14/15, 17, 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 95, 79/5, 79/4, 93/2, 20/2, 20/1, 19, 16/1, 15, 22/4 obręb Borkowo, 35/4, 269, 266/3, 266/2, 266/5, 266/4/ 262/3, 262/5, 255, 263/3, 262/6, 262/7, 260/7, 260/8, 259/1, 254/2, 254/3, 254/4, 253/2, 253/1, 252/4, 252/3, 252/1, 251, 250/2, 250/1, 245/2, 245/1, 245/3, 244/3, 244/4, 243/7, 243/5, 242/7, 242/2, 242/13, 242/14, 220/5, 220/7, 220/8, 220/12, 220/11, 220/10, 220/14, 215/29, 35/2, 68/1, 68/2, 69/2, 69/1, 78/2, 70/1,70/2,71,72,73,74/2, 74/1,75, 84/1,85/1,86, 110, 111, 112/2, 113/1, 113/2, 116/2, 116/1, 115/2, 115/1, 114, 109/1, 108/2, 108/1, 107, 105/2, 104/1, 103/2, 103/1, 102/5, 102/3, 120, 159, 160, 163, 167/4, 167/6, 169/1, 167/10, 1.67/11, 167/8, 167/14, 400/1, 164/6, 119/3, 117/2, 117/3, 227, 221, 222, 233/4, 223/1, 224/1, 225/2, 226, 76, 77, 79, 81/2, 81/1, 88, 90, 91/2, 91/1, 92, 93, 94, 98/2, 98/1, 95, 97/2, 97/1, 99/2, 99/1, 155/1, 141/5, 141/20, 141/16, 141/4, 139, 138/4, 138/5, 137/11, 137/8, 137/7, 137/6, 137/5, 137/4, 137/2, 64/4, 134, 397, 391/3, 142/1, 141/22, 141/23, 398, 143/7, 143/8, 143/11, 143/12, 143/4, 134, 39/1, 399/1, 62, 59/3, 58/1, 56, 55/2, 55/1, 52/1, 51, 53/8, 53/3, 64/5, 67, 66/8, 49, 46, 45, 44, 43/6, 42/3, 64/2, 64/1, 65/1, 65/4, 65/3, 205/1, 206/3, 206/4, 206/5, 205/7, 205/8, 205/1, 205/5, 206/8, 204, 206/5, 203/6, 203/4, 402/1, 211/3, 402/2, 210/10, 210/7, 205/4, 205/3, 200/2, 199/4, 213/3, 213/11, 213/10, 213/2, 215/12, 215/28, 215/27, 215/26, 216/11, 216/10, 216/7, 215/25, 216/5, 216/15, 216/14, 215/8, 206/10, 206/9, 215/46, 215/14, 218/2, 218/1, 219/1, 219/2, 219/3, 220/13, 280/2, 280/3, 315/3, 228/1, 229/2, 315/6, 314, 313/2, 313/1, 312/10, 312/9, 312/7, 311, 310, 308/1, 307, 306, 305, 304, 303/4, 182/4, 182/1, 183/3, 183/2, 201, 184/7, 184/4, 184/6, 187, 194/1, 194/3, 195/1, 195/2, 193/2, 193/1, 191, 35/3, 207/1, 401/2, 393, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 401/9, 401/10, 401/11, 19/1, 20/1, 34, 21, 23, 29/2, 30/1, 32, 33/1, 33/3, 182/2, 190, 189/2, 189/1, 355/1, 354, 353, 352, 351, 350/2, 350/1, 349/1, 349/5, 319/2, 316, 317, 319/1, 320/4, 321, 322/1, 323/4, 323/2, 324, 325, 326, 327/4, 337/1, 337/6, 338/6, 395, 338/11, 338/4, 339, 338/10, 338/2, 14/7, 340/12, 341, 342, 343/1, 344, 345/2, 346, 347/1, 303/1, 302/3, 302/5, 302/7, 302/8, 301/3, 300/1, 300/2, 299/2, 298/3, 298/2, 298/1, 298/4, 297/1, 295/1, 294/1, 293/1, 292, 291, 290/1, 289/1, 289/7, 288/3, 287, 286/5, 285/1, 284/2, 284/1, 282/2, 282/4, 283, 14/23, 14/9, 14/10, 14/13, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/18, 14/23, 233/1, 233/2, 232/8, 232/1, 231/1, 230/4, 230/1, 230/3, 229/8, 229/7, 40, 41/2, 14/12, 232/9, 230/1, 224/2, 231/2 obręb Jaksice, 27, 26/31, 26/32, 26/33, 26/34, 26/35, 26/36, 31, 55, 60, 61 obręb Jaksiczki. gm. Inowrocław.

2017-01-13 14:50:53

KOMUNIKAT


że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz reprezentowanej przez Pan Wojciecha Dudę-Staromłyński ego, w dniu 11 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV obw. 2 z ST „Pławin 2" w m. Pławin, gm. Inowrocław, dla rozwiązania kolizji dwutorowej linii elektroenergetycznej LNN-400kV Pątnów-Jasiniec na terenie dz. nr ewid. 41 obręb Pławin, gm. Inowrocław.

2017-01-05 13:13:08

Komunikat


że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, reprezentowanej przez Pana Wojciecha Duda-Staromłyńskiego, dnia 2 stycznia 2017 r. została wydana decyzja odmowna ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV „Gniewkowo" w m. Pławin, gm. Inowrocław, dla rozwiązania kolizji dwutorowej linii elektroenergetycznej LNN-400kV Pątnów- Jasiniec, na terenie dz. nr ewid. 29/1, 29/2, 29/3 obręb Pławin gm. Inowrocław.

2016-12-30 11:29:39

KOMUNIKAT


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminy Inowrocław, reprezentowanej przez Pana Sławomira Hanczewskiego, dnia 28 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Miechowice i Marulewy, na terenie gm. Inowrocław, w zakresie działek ewidencyjnych nr 17/4, 17/7, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 80, 14/2, 82/3, 82/4, 82/2, 82/6, 14/10, 14/9, 14/5, 14/6, 14/7, 14/11, 14/15, 14/17, 14/18, 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/6, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 43, 20/8, 20/7, 60/5, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 42, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/9, 44, 45 obręb Miechowice. 68/3, 55/5 obręb Marulewy.

2016-12-16 14:04:25

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Pana Sławomira Hańczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław, w dniu 12 grudnia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie boiska sportowego na terenie działki nr 92/2 obręb Cieślin, gm. Inowrocław.

2016-10-28 15:16:01

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Pana Sławomira Hanczewskiego działającego na rzecz Gminy Inowrocław, w dniu 27 października 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku po gimnazjum na placówkę "Dom dziennego pobytu" wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych na terenie działek nr 19/3 i 20/3 obręb Żalinowo gmina Inowrocław.

2016-07-12 14:39:33

Komunikat


że na wniosek Gm innego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśiiwcu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 32/1 i 32/2 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-07-06 12:33:28

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zrn.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zawiadamia że w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 17 grudnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji pn. „Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA", została wydana przez tutejsze Kolegium, w dniu 20 czerwca 2016 r., decyzja o sygn. akt KO.411.406.2016, KO.411.408-409.2016, KO.411.577-578.2016, utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

2016-06-30 13:39:51

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu, w dniu 27 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z hydrantem p.poż. na terenie działki 167/8 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-06-29 09:57:42

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. reprezentowanego przez Pana Wojciecha Patyka, w dniu 27 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 9 i 108 obręb Miechowice gm. Inowrocław.

2016-05-24 12:19:09

Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia


że na wniosek Gminy Inowrocław działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Rodziewicza z firmy "APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej" wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w m. Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie w zakresie dziatek ewidencyjnych.

2016-05-23 09:09:05

Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia


że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 32/1 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-04-15 11:08:20

KOMUNIKAT


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Pana Wojciecha Patyka działającego z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z hydrantami przeciwpożarowymi na terenie działek oznaczonych geodezyjnie nr 9 i 108 obręb Miechowice gm. Inowrocław.

2016-03-24 10:39:56

Komunikat


Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 167/8 obręb Słońsko gm. Inowrocław.

2016-01-15 13:50:27

Wójt Gminy Inowrocław zawiadamia


że w wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu, w dniu 12 stycznia 2016 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 33, 40, 74 obręb Kruszą Duchowna oraz działek nr 298/2, 38/2, 36, 35/8, 34, 23/3, 153, 160/4, 160/1, 160/6, 160/15, 160/2 obręb Tupadły gm. Inowrocław. Akta sprawy dostępne są do wglądu od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43 (pokój nr 16, II- piętro, tel. 52 3555819), w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego komunikatu.

2015-11-04 13:59:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 33, 40, 74 obręb Krusza Duchowna oraz działek nr 298/2. 38/2, 36, 35/8, 34, 23/3, 153, 160/4, 160/1, 160/6, 160/15, 160/2, obręb Tupadły, Gmina Inowrocław.

2015-10-28 12:59:50

obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo


o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: "Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA"

2015-05-18 14:17:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo


o przesłaniu do uzgodnienia odpowiednim organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zdania inwestycyjnego nr 14624 "Projekt Jura"

2015-04-10 10:11:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 99/7, 99/38, 99/25, 99/32 obręb Kłopot

2015-03-30 14:48:42

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego dla zakładu SODA POLSKA CIECH w Mątwach, na terenie działek nr ewidencyjny 38/4, 3/4, 19/1, 18/13, 18/3, 12 obręb Batkowo, nr ewidencyjny 27, 37, 21, 35, 33/2, 33/1, 17 obręb Mimowola, nr ewidencyjny 42/3, 42/4, 42/5, 71/1, 26/1, 26/4, 26/5, 26/7, 29, 67, 17/14, 17/12, 17/11 obręb Cieślin, Gmina Inowrocław oraz na terenie działki nr ewidencyjny 24/2 obręb Dziarnowo Gmina Pakość

2015-03-06 08:22:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego wraz z przyłączem energetycznym na terenie działki nr 159 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2015-03-06 08:18:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie przedszkola na terenie działki nr 33/3, obręb Turzany, Gmina Inowrocław

2015-03-06 08:13:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 99/7, 99/38, 99/25, 99/32 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2015-03-06 08:03:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o zmianie wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącego kolektora ściekowego dla zakładu SODA POLSKA CIECH w Mątwach

2015-01-16 14:12:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z linią światłowodową, stacji kontenerowej SN 15 kV, słupa 15kV, linii napowietrznej 15kV wraz z wymianą istniejącego słupa z projektowanej elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Łojewo gmina Inowrocław do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Trzaski gmina Inowrocław na terenie działek nr 69, 67, 66, 65, 64, 63/2, 63/1, 19/1, 2/1, 2/2,1/2, 1/1, 68/1, 68/3 obręb Dulsk, działek nr 61, 57/2, 51, 49, 46/2, 46/1, 42/1, 21/2, 15, 13, 10/4, 7, 1/3 obręb Jaronty oraz działek nr 55, 9 obręb Trzaski

2014-12-15 08:59:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa na terenie działek nr 42, 95/3, 94, 93/1 obręb Tupadły oraz działek nr 20 i 22/1 obręb Krusza Zamkowa

2014-12-11 14:06:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zdania inwestycyjnego nr 14624 "Projekt Jura"

2014-11-20 14:57:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rurociągu solankowego na odcinku pompownia zbiornika solanki manewrowej w Mątwach do zakładu produkcyjnego Janikosoda S.A w Janikowie na terenie działek nr 3/30, 3/32, 1/41, 1/67, 3/21, 3/13, 3/12, 3/22, 6/20, 6/6, 6/27, 6/36 obręb Janikowo, działek nr 13/3, 12, 11/3, 10/1, 10/5, 9/8, 9/3, 9/4, 9/2, 8/1 obręb Węgierce, działek nr 193/4, 191/2, 191/1, 192, 190/1, 190/2, 187, 185, 184, 183 obręb Kościelec, działek nr 42/4, 16, 45 obręb Dziarnowo Gmina Pakość, działek nr 133/1, 130/2, 57, 3, 1 obręb Piotrkowice, działek nr 209/2, 171/11, 171/9, 171/13, 170/3, 171/4 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2014-11-13 13:39:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji zapewniającej dostarczenie gazu do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 217/3, 218/1, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16, 218/20 obręb Jacewo

2014-10-21 10:58:17

Obwieszczenie Wójta Gminy inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z trzema przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 110, 152/5, 152/7, 152/8 i 152/9 obręb Latkowo

2014-10-16 12:44:13

Obwieszczenie Wójta Gminy inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn110 PE wraz z przyłączami gazowymi o średnicach dn63 PE zakończonymi szafkami kurka głównego na granicach posesji zapewniającej dostarczenie gazu do budynków mieszkalnych na działkach 47, 217/3, 218/1, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/11, 218/12, 218/13, 218/14, 218/15, 218/16 i 218/20 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2014-10-16 12:42:24

Obwieszczenie Wójta gminy inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z linia światłowodową, stacji kontenerowej SN 15 kV, słupa 15 kV, linii napowietrznej 15 kV wraz z wymiana istniejącego słupa z projektowanej elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Łojewo, Gmina Inowrocław do istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowości Trzaski, Gmina Inowrocław

2014-10-16 12:40:30

Obwieszczenie Wójta gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rurociągu solankowego na odcinku pompownia zbiornika solanki manewrowej w Mątwach do zakładu produkcyjnego Janikosoda S.A w Janikowie na terenie działek nr 3/30, 3/32, 1/41, 1/67, 3/21, 3/13, 3/12, 3/22, 6/20, 6/6, 6/27, 6/36 obręb Janikowo, działek nr 13/3, 12, 11/3, 10/1, 10/5, 9/8, 9/3, 9/4, 9/2, 8/1 obręb Węgierce, działek nr 193/, 191/2, 191/1, 192, 190/1, 190/2, 187, 185, 184, 183 obręb Kościelec, działek nr 42/4, 16, 45 obręb Dziarnowo Gmina Pakość, działek nr 133/1, 130/2, 57, 3, 1 obręb Piotrkowice, działek nr 209/2, 171/11, 171/9, 171/13, 170/3, 171/4 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2014-09-22 11:08:08

Obwieszczenie Wójta gminy inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z trzema przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 110, 152/5, 152/7, 152/8 i 152/9 obręb Latkowo

2014-08-25 10:39:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z trzema przyłączami gazu dn 32 PE do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 110, 152/5, 152/7, 152/8, 152/9 obręb Latkowo, Gmina Inowrocław

2014-05-22 14:35:37

Obwieszczenie Wojta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD 110 PN 16 SDR 11 o długości L=16mb na terenie części działek nr 180 i 183 obręb Słońsko

2014-05-22 14:31:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 79 i 80 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2014-04-10 15:05:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD 110 PN 16 SDR 11 o długości L=16mb na terenie działek nr 180 i 183 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2014-04-10 13:58:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 79 i 80 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2014-04-07 14:30:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie ujęcia wody w Trzaskach na terenie działek nr 9, 55 obręb Trzaski oraz działki nr 1/2 obręb Jaronty, Gmina Inowrocław

2014-03-12 09:26:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie ujęcia wody w Trzaskach na terenie działek nr 9 i 55 obręb Trzaski oraz działki nr 1/2 obręb Jaronty, Gmina Inowrocław

2014-01-23 12:33:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 o długości L=70 mb wyposażonej w hydrant podziemny Ø 80 na terenie działki nr 234/32 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2014-01-02 10:44:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o zmianie wniosku dotyczącego budowy sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 o długości L=70 mb wyposażonej w hydrant podziemny Ø 80 na terenie działki nr 234/32 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2013-12-18 13:03:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 303/3 i 303/7 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2013-11-14 10:49:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 o długości L=70 mb wyposażonej w hydrant podziemny Ø 80 na terenie działki nr 234/2 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2013-10-15 13:06:32

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego

2013-10-15 11:29:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu dn 32 PE do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 303/3 i 303/7 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2013-07-19 14:41:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu ś/ć o ciśnieniu 200 kPa, dn 125 PE L=210 mb wraz z 2 szt. przyłączy dn 32 L=45 mb na terenie działek nr 28/3, 58/5, 39 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2013-07-04 16:11:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie infrastruktury technologicznej do nowego otworu eksploatacyjnego KS i PMRiP GÓRA (otwór G-40) na terenie działki nr 2/22 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2013-06-03 15:21:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie gazociągu ś/ć o ciśnieniu 2 kPa, dn 125 PE L=210 mb wraz z 2 szt. przyłączy dn 32 L=45mb na terenie działek nr 28/3, 58/5 i 39 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2013-05-29 13:27:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie infrastruktury technologicznej do nowego otworu eksploatacyjnego KS i PMRiP GÓRA (otwór G-40) na terenie działki nr 2/22 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2013-05-17 10:40:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych kielichowych 110 mm o długości L=330mb, wyposażonej w 3 szt. hydrantu przeciwpożarowego naziemnego Ø 80 na terenie działki nr 149/5 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław

2013-04-11 09:18:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych kielichowych 110 mm o długości L=330 mb, wyposażonej w 3szt. hydrantu przeciwpożarowego naziemnego Ø 80 na terenie działki nr 149/5 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław

2013-03-14 13:24:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV skablowanie odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek – Batkowo, budowa złącza kablowego SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr 20, 26, 62, 64/3, 210/3, 210/5, 210/6, 211/1, 211/2 i 211/3 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław oraz działek nr 36, 37/5, 37/6, 38/1 i 48/1 obręb Dziarnowo, Gmina Pakość

2013-02-21 14:52:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV skablowanie odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek – Batkowo, budowie złącza kablowego SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr 20, 26, 62, 64/3, 210/3, 210/5, 210/6, 211/1, 211/2 i 211/3 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław oraz działek nr 36, 37/5, 37/6, 38/1 i 48/1 obręb Dziarnowo, Gmina Pakość

2013-02-13 11:02:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski na terenie działek nr 220, 222/1, 222/2, 84/2, 143, 142/1 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław oraz działki nr 41 obręb Gąski, Gmina Gniewkowo

2013-02-05 14:06:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, skablowanie odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek – Popowice oraz GPZ Rąbinek – Batkowo na terenie działek nr 3/3, 3/4, 47, 211/1, 211/2, 211/3 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2013-01-21 11:14:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2535C Słońsko – Gąski na terenie działek nr 220, 222/1, 222/2, 84/2, 143, 142/1 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław oraz działki nr 41 obręb Gąski, Gmina Gniewkowo

2013-01-15 08:58:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, skablowaniu odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek – Popowice oraz GPZ Rąbinek - Batkowo. na terenie działek nr 3/3, 3/4, 47, 211/1, 211/2 i 211/3 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2013-01-10 12:00:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, skablowaniu odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek - Popowice. na terenie działek nr 163/10, 163/11, 164, 166, 168, 169/13 i 208 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2013-01-07 14:49:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 14/3, 138/1, 138/4, 138/3, 16, 15/2, 15/1, 13/1, 13/13, 13/9, 14/6, 14/2, 12/47, 13/12, 13/8, 13/5, 14/5, 14/4, 13/7, 13/4 i 18/1 obręb Komaszyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 6/2, 6/3,6/4, 6/8, 6/13, 14, 15/2, 15/3, 15/10, 13/10, 5/4, 5/3, 15/9, 40, 42, 16/4, 6/10, 6/12, 54 i 49 obręb Trzaski, Gmina Inowrocław

2012-12-17 12:50:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, skablowaniu odcinka linii napowietrznej relacji GPZ Rąbinek - Popowice. na terenie działek nr 163/10, 163/11, 164, 166, 168, 169/13 i 208 obręb Batkowo, Gmina Inowrocław

2012-12-17 11:47:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr 196/2 i 216/20 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-11-22 11:51:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 14/3, 138/1, 138/4, 138/3, 16, 15/2, 15/1, 13/1, 13/13, 13/9, 14/6, 14/2, 12/47, 13/12, 13/8, 13/5, 14/5, 14/4, 13/7, 13/4 i 18/1 obręb Komaszyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 6/2, 6/3, 6/4, 6/8, 6/13, 14, 15/2, 15/3, 15/10, 13/10, 5/4, 5/3, 15/9, 40, 42, 16/4, 6/10, 6/12, 54 i 49 obręb Trzaski, Gmina Inowrocław

2012-11-22 11:23:21

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr 196/2 i 216/20 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-10-24 14:27:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku usługowego z zakresu oświaty – placówki opiekuńczo - wychowawczej na terenie działek nr 401/4 obręb Jaksice, Gmina Inowrocław

2012-10-24 14:26:16

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV ciśnieniowych kielichowych Ø 90mm o długości L=240mb, wyposażona w 1 szt. hydrantu przeciwpożarowego naziemnego Ø 80mm, ułożona na wykopie na głębokości od 1,5 do 1,7m na terenie działek nr 2 i 8/4 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2012-09-28 09:28:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z zakresu oświaty – placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 401/4 obręb Jaksice, Gmina Inowrocław

2012-09-28 09:25:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV ciśnieniowych kielichowych ø 90mm o długości L=240mb, wyposażonej w 1 szt. Hydrantu przeciwpożarowego naziemnego ø 80mm, ułożonej w wykopie na głębokości od 1,5 do 1,7m na terenie działek nr 2 i 8/4 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2012-09-28 09:23:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej śr-ć, 200kPa, dn 63PE, L=100m z 2szt. przyłączy gazowych dn 32PE, L=18m na terenie działek nr 74/16, 73/13, 73/19 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-09-07 14:33:51

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr-ć, 200kPa, dn 63PE, L=100m z 2 szt. przyłączy gazowych dn 32PE, L=18m na terenie działek nr 74/16, 73/13, 73/19 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-08-13 14:47:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie infrastruktury technologicznej do nowych otworów eksploatacyjnych KS i PMRiP Góra G-38, G- 37 na terenie działek nr 52/3 i 52/4 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-08-07 10:59:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie kompleksu sportowego na terenie działki nr 42/1 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-07-26 14:39:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125 L=30m i 1szt. przyłącza gazowego dn 63 PE na terenie działek nr 196/2 i 216/20 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-07-16 15:32:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej śr–c z przyłączami do budynków mieszkalnych tj. sieć gazowa śr–c PE dn 63mm, L= 40,0m i przyłącza gazowe śr-c PE dn 32mm, L=2x12,0m, P<0,5 MPa na terenie działek nr 277, 261/3, 259/5, 259/1 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-07-16 13:00:40

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej śr–c z przyłączami do budynków mieszkalnych tj. sieć gazowa śr–c PE dn 63mm, L= 40,0m i przyłącza gazowe śr-c PE dn 32mm, L=2x12,0m, P<0,5 MPa na terenie działek nr 277, 261/3, 259/5, 259/1 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-07-13 09:26:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie części kompleksu sportowego (plac ewakuacyjny, chodniki, zieleń) na terenie działki nr 394 obręb Jaksice, Gmina Inowrocław

2012-06-29 08:40:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125 L=30 m i 1 szt. przyłącza gazowego dn 63 PE na terenie działek nr 196/2 i 216/20 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-06-29 08:37:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technologicznej do nowych otworów eksploatacyjnych KS i PMRiP Góra G-38, G-37 na terenie działek nr 52/3 i 52/4 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-06-21 11:27:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci gazowej śr-c z przyłączami do budynków mieszkalnych tj. sieci gazowej śr-c PE dn 63 mm, L-40 m i przyłącza gazowego śr-c PE dn 32 mm, L=2x12 m, P<0,5 MPa na terenie działek nr 277, 261/3, 259/5, 259/1 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-06-21 11:24:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 mm o długości L=1385 mb na terenie działek nr 120/9, 120/10, 121/33, 172/1, 175/1, 121/39, 121/45 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław oraz sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 mm o długości L=1032 mb na terenie działek nr 121/23, 121/31, 121/33, 158/2, 172/1 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław wyposażonej w 18 szt. hydrantów przeciwpożarowych naziemnych Ø 80 mm

2012-06-21 11:18:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kompleksu sportowego (plac ewakuacyjny, chodniki, zieleń) na terenie działki 394 obręb Jaksice, Gmina Inowrocław

2012-06-21 11:08:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kompleksu sportowego na terenie działki 42/1 obręb Góra, Gmina Inowrocław

2012-06-01 09:24:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 1 i 8/4 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2012-06-01 09:18:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 9/21, 19 i 52 obręb Komaszyce, Gmina Inowrocław

2012-05-14 14:49:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 9/21, 19 i 52 obręb Komaszyce, Gmina Inowrocław

2012-05-14 14:48:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 1 i 8/4 obręb Sikorowo, Gmina Inowrocław

2012-05-10 14:49:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110mm o długości L=285m, wyposażonej w 2szt. hydrantów przeciwpożarowych naziemnych Ø 80mm, ułożona na wykopie na głębokości 1,5 do 1,7m na terenie działek nr 18/1 i 18/8 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2012-05-10 14:34:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 10/14 i 7 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2012-04-13 13:36:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnympolegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110mm o długości L=285m, wyposażonej w 2szt. hydrantów przeciwpożarowych naziemnych Ø 80mm, ułożonej w wykopie na głębokości 1,5 do 1,7m, na terenie działek nr 18/1 i 18/8 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2012-03-20 12:48:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 150mm o długości ok. L= 550m na terenie działek nr 196/2 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-03-02 11:14:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie odpływu rurociągiem r-VIII Zakładu CRONIMET PL. Sp. z o. o. wód deszczowych oraz budowie 340 mb rurociągu Ø 250 mm, dwóch studni rewizyjnych i przejścia rurociągu za pomocą przecisku pod szosą asfaltową o L=20m na terenie działek nr 2,6 obręb Kłopot oraz działek nr 57/6, 57/3, 57/2, 53 obręb Gnojno, Gmina Inowrocław

2012-02-28 10:01:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 150mm oraz Ø 300mm o długości L=550m na terenie działek nr 9 i 44 obręb Miechowice, Gmina Inowrocław

2012-02-23 08:28:55

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150 mm oraz Ø 300 mm o długości L=550 m na terenie działki nr 196/2 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2012-02-13 11:42:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 150mm oraz Ø 300mm o długości L=550m na terenie działek nr 9 i 44 obręb Miechowice, Gmina Inowrocław

2012-02-02 08:27:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 164/8 obręb Oporówek, Gmina Inowrocław

2012-01-16 10:37:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PCV Q 90 o długości L=252 m, wyposażonej w 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych naziemnych Ø 80, ułożona w wykopie na głębokości 1,5 do 1,7 m na działce nr 164/8 obręb Oporówek, Gmina Inowrocław

2012-01-03 13:03:15

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie odpływu rurociągiem r-VIII Zakładu CRONIMET PL Sp. z o.o. wód deszczowych oraz budowie 340 mb rurociągu Ø 250 mm, 2 studni rewizyjnych i przejścia rurociągu za pomocą przecisku pod szosą asfaltową o L=20 m na terenie działek nr 2, 6 obręb Kłopot oraz działek nr 57/6, 57/3, 57/2, 53 obręb Gnojno, Gmina Inowrocław

2011-12-08 11:35:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 217/3, 218/1 i 218/2 obręb 0012 Jacewo, Gmina Inowrocław

2011-12-08 11:32:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach nr ew. 129/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/9, 163/10, 165, 168, 170/1, 175/3, 175/4, 176/1, 178, 180/1, 180/2, 181/1, 67/1, 67/3, 67/5, 67/6, 68, 184/1, 158, 60, 62, 63/2, 63/1, 65/34, 66/4, 66/2, 67/9, 61, 191/14, 191/19, 191/6, 72, 191/9, 191/20, 73/1, 191/21, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74/16, 74/13, 74/15, 193/1, 78/9, 90/4, 80, 74/14, 55/1, 74/1, 74/11, 86, 303/3, 76, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 302/1, 78/1, 88/3, 88/1, 90/1, 90/3, 73/15, 55/2, 59, 92, 27, 153, 74/12, 73/13 i 77 obręb 0012 Jacewo gm. Inowrocław

2011-12-08 11:29:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 150/19 obręb 0002 Balczewo, Gmina Inowrocław

2011-10-12 11:06:12

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 150/19 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław

2011-09-30 13:12:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na działkach nr ew. 129/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/9, 163/10, 165, 168, 170/1, 175/3, 175/4, 176/1, 178, 180/1, 180/2, 181/1, 67/1, 67/3, 67/5, 67/6, 68, 184/1, 158, 60, 62, 63/2, 63/1, 65/34, 66/4, 66/2, 67/9, 61, 191/14, 191/19, 191/6, 72, 191/9, 191/20, 73/1, 191/21, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74/16, 74/13, 74/15, 193/1, 78/9, 90/4, 80, 74/14, 55/1, 74/1, 74/11, 86, 303/3, 76, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 303/4, 303/5, 303/6, 303/7, 303/8, 303/9, 302/1, 78/1, 88/3, 88/1, 90/1, 90/3, 73/15, 55/2, 59, 92, 27, 153, 74/12, 73/13 i 77 obręb 0012 Jacewo Gmina Inowrocław

2011-09-09 08:56:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 22/18 obręb 0022 Latkowo, Gmina Inowrocław

2011-09-08 07:29:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 93/26 i 94/1 obręb Komaszyce, Gmina Inowrocław

2011-08-22 11:16:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 dn 63 PE o ciśnieniu 200 kPa z trzema sztukami przyłączy gazowych dn 32 PE na działkach nr ew. 39, 99/1, 99/2, 99/7 i 99/11 obręb 0017 Kłopot, Gmina Inowrocław

2011-08-05 09:53:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 93/26 i 94/1 obręb Komaszyce, Gmina Inowrocław

2011-08-05 09:44:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 217/3, 218/1 i 218/2 obręb Jacewo, Gmina Inowrocław

2011-07-26 12:06:59

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 22/18 obręb Latkowo, Gmina Inowrocław

2011-07-26 11:49:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 dn 63 PE o ciśnieniu 200 kPa z trzema sztukami przyłączy gazowych dn 32 PE na działkach nr 39, 99/1, 99/2, 99/7 i 99/11 obręb Kłopot, Gmina Inowrocław

2011-07-21 13:59:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci i zielenią urządzoną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ew. 41/3, obręb Dziennice, Gmina Inowrocław

2011-07-06 10:51:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 7 i 10/14 obręb Słońsko, Gmina Inowrocław

2011-06-15 13:38:02

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci i zielenią urządzoną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 41/3 obręb Dziennice, Gmina Inowrocław

2011-05-20 15:15:00

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 204/12, 204/17 i 204/41 obręb 0031 Orłowo, Gmina Inowrocław

2011-05-18 15:30:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 78/1, 86/1, 87/1, 93/23, 93/26, 94/1 obręb 0018 Komaszyce oraz nr ew. 20/1, 144, 145/8, 145/10, 146/11 i 147 obręb 0002 Balczewo, Gmina Inowrocław

2011-05-04 09:13:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci i zielenią urządzoną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr ew. 208/35 obręb Sławęcinek, Gmina Inowrocław

2011-04-21 12:56:53

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr ew. 27/5 obręb 0019 Krusza Duchowna, gm. Inowrocław

2011-04-08 08:39:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 78/1, 86/1, 87/1, 93/23, 93/26 i 94/1 obręb Komaszyce oraz na działkach nr 20/1, 144, 145/8, 145/10, 146/11 i 147 obręb Balczewo, Gmina Inowrocław

2011-04-08 08:34:14

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 204/12, 204/17 i 204/41 obręb Orłowo, Gmina Inowrocław

2011-03-31 11:28:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 27/5 obręb Krusza Duchowna, Gmina Inowrocław

2011-03-31 11:24:06

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci i zielenią urządzoną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 208/35 obręb Sławęcinek, Gmina Inowrocław

2011-03-03 10:10:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE z przyłączami dn 32 PE na działkach nr ew. 39, 102, 99/15 i 99/16 obręb 0017 Kłopot Gmina Inowrocław

2011-01-31 09:00:58

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE z przyłączami dn 32 PE na działkach nr 39, 102, 99/15 i 99/16 obręb Kłopot gm. Inowrocław

2010-12-28 10:13:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kotłowni olejowej dla istniejącej publicznej szkoły podstawowej i realizowanej sali sportowej w miejscowości Góra, na działce nr ew. 42/1 obręb Góra gm. Inowrocław

2010-12-06 10:34:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce nr ew. 10/13 obręb 0027 Miechowice, gm. Inowrocław, w granicach określonych na załączniku do decyzji

2010-11-03 14:22:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działce nr 10/13 obręb Miechowice gm. Inowrocław

2010-11-03 14:11:10

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kotłowni olejowej dla istniejącej publicznej szkoły podstawowej i realizowanej sali sportowej w miejscowości Góra na działce nr 42/1 obręb Góra gm. Inowrocław

2010-10-27 07:55:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji Inowrocław – Bydgoszcz, na odcinku granica miasta Inowrocław – stacja bazowa w Tucznie, na działkach nr ew. 67, 25/1, 22/2, 64, 4/2 i 56 obręb Cieślin, nr ew. 28 obręb Sójkowo, nr ew. 47/1, 47/2, 16/2, 9, 65 i 67 obręb Radłówek, nr ew. 27 i 33/1 obręb Turlejewo gm. Inowrocław, nr ew. 34, 1 i 49 obręb Rycerzewo gm. Pakość, nr ew. 10 obręb Helenowo oraz nr ew. 55 i 136/15 obręb Tuczno gm. Złotniki Kujawskie

2010-10-25 10:18:23

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z dwoma przyłączami dn 32 PE na działkach nr ew. 80, 303/3, 303/5 i 303/8 obręb 0012 Jacewo, gm. Inowrocław

2010-10-13 11:45:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ew. 154 obręb Jacewo, gm. Inowrocław

2010-10-13 11:41:50

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem dn 32 PE na działkach nr ew. 39 i 24/5 obręb 0017 Kłopot, gm. Inowrocław

2010-09-30 09:56:08

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 208/26, 208/31, 208/33, 208/42, 208/74 i 208/8 obręb 0038 Sławęcinek, gm. Inowrocław

2010-09-21 08:28:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na likwidacji rowu szczegółowego oraz budowie kolektora deszczowego na działce nr ew. 304 obręb 0012 Jacewo, gm. Inowrocław

2010-09-09 11:13:37

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE z dwoma przyłączami dn 32 PE na działkach nr 39, 24/5 obręb Kłopot gm. Inowrocław

2010-09-09 11:05:27

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE z dwoma przyłączami dn 32 PE na działkach nr 80, 303/3, 303/5 i 303/8 obręb Jacewo gm. Inowrocław

2010-08-18 08:49:22

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie przedszkola wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na działce nr 154 obręb Jacewo gm. Inowrocław

2010-08-18 08:34:33

Obwieszczenie


o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ew. 208/26, 208/31, 208/33, 208/42, 208/74 i 208/8 obręb Sławęcinek gm. Inowrocław

2010-08-18 08:20:22

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na likwidacji rowu szczegółowego oraz budowie kolektora deszczowego na działce nr 304 obręb Jacewo gm. Inowrocław

2010-08-13 09:05:56

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji Inowrocław – Bydgoszcz, na odcinku granica miasta Inowrocław – stacja bazowa w Tucznie, na działkach nr ew. 67, 25/1, 22/2, 64, 4/2 i 56 obręb Cieślin, nr ew. 28 obręb Sójkowo, nr ew. 47/1, 47/2, 16/2, 9, 65 i 67 obręb Radłówek, nr ew. 27 i 33/1 obręb Turlejewo gm. Inowrocław, nr ew. 34, 1 i 49 obręb Rycerzewo gm. Pakość, nr ew. 10 obręb Helenowo oraz nr ew. 55 i 136/15 obręb Tuczno gm. Złotniki Kujawskie

2010-06-08 12:03:50

Obwieszczenie


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków na działkach: nr ew. 271/2, 271/4, 274/5, 274/6, 274/10 i 274/12 obręb Jaksice, nr ew. 5 i 33 obręb Sławęcinek, nr ew. 16, 17/1, 17/2, 17/4, 17/6, 17/8 i 18 obręb Strzemkowo gm. Inowrocław.

2010-02-24 12:17:39

Obwieszczenie


o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie Gminy Inowrocław z włączeniem do systemu kanalizacji Miasta Inowrocławia – węzeł Komaszyce i węzeł Jacewo na działkach: nr ew. 250/2, 277, 161/3, 161/12, 161/29, 161/6, 161/10, 162/6, 163/7, 161/14, 169, 252, 253, 255, 256, 258, 260/4, 260/5, 260/3, 261/2, 221/7, 222/4, 222/5, 222/2, 223/2, 223/1, 224/2, 229, 230/29, 230/17, 230/27, 230/25, 230/5, 230/4, 230/3, 230/2, 230/1, 224/3, 224/4, 225/2, 226/3, 231/4, 232/3, 235/1, 263/1, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191/1, 226/4, 226/1, 232/2, 227, 232/5, 228/1, 228/2, 233/2, 228/3, 228/4, 265, 266/1, 267/1, 264, 269, 238, 239/3 i 273/3 obręb Jacewo, nr ew. 6/2, 6/1, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 40/1, 30/8, 30/5, 40/4, 30/3, 28, 26, 24, 22, 64, 2/2, 43/3, 39, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 47/1, 43/5, 39, 2/8, 2/7, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 42/1, 42/2 i 2/4 obręb Marulewy, nr ew. 6/13, 6/12, 6/9, 6/10, 11/22, 11/24, 11/25, 12/27, 12/49, 138 i 5 obręb Komaszyce gm. Inowrocław.

2010-02-24 12:11:19

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków na działkach nr 271/2, 271/4, 274/5, 274/6, 274/10 i 274/12 obręb Jaksice oraz na działkach nr 5 i 33 obręb Strzemkowo gm. Inowrocław

box
dol foot
bip bip