top

2016-02-01 14:05:18

Projekt studium


w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław

2015-08-06 09:21:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2015-08-06 09:15:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2015-06-23 08:49:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Inowrocław


o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław

2010-03-15 07:57:29

Obwieszczenie


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Inowrocław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

box
dol foot
bip bip