top

2010-02-12 09:57:33

Zarządzenie Nr 8/2003


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

2010-02-12 09:58:26

Zarządzenie Nr 9/2003


w sprawie powierzenia zadań Zastępcy Wójta Gminy.

2010-02-12 09:59:03

Zarządzenie Nr 10/2003


w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy

2010-02-12 10:01:33

Zarządzenie Nr 11/2003


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających doi Rady Gminy w Inowrocławiu zarządzonych na dzień 16 lutego 2003 roku .

2010-02-12 10:18:14

Zarządzenie Nr 12/2003


W 2003 r. dniami wolnymi od pracy są

2010-02-12 10:19:17

Zarządzenie Nr 13/2003


w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Jaksice

2010-02-12 10:19:50

Zarządzenie Nr 14/2003


w sprawie wyborów sołtysa sołectwa Pławin

2010-02-12 10:42:35

Zarządzenie Nr 15/2003


w sprawie powołania komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Jaksice i Sołectwie Pławin zarządzonych na dzień

2010-02-12 10:43:59

Zarządzenie Nr 16/2003


Zmieniająca uchwałę nr IV/34/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

2010-02-12 10:45:04

Zarządzenie Nr 17/2003


W sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2003 rok.

2010-02-12 10:45:55

Zarządzenie Nr 18/2003


w sprawie wyboru samorządu mieszkańców wsi.

2010-02-12 10:46:25

zarzadzenie Nr 19/2003


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2002 rok Data wejścia w życie: 20 marca 2003

2010-02-12 10:46:53

Zarządzenie Nr 20/2003


w sprawie regulaminu porządku domowego.

2010-03-11 12:50:27

Zarządzenie Nr 21/2003


2010-03-11 12:51:54

Zarządzenie Nr 22/2003


2010-03-11 12:52:37

Zarządzenie Nr 23/2003


2010-03-11 12:53:19

Zarządzenie Nr 24/2003


2010-03-11 12:53:46

Zarządzenie Nr 25/2003


2010-03-15 10:57:52

Zarządzenie Nr 26/2003


2010-03-15 10:58:01

Zarządzenie Nr 27/2003


2010-03-15 10:58:11

Zarządzenie Nr 28/2003


2010-03-15 10:58:20

Zarządzenie Nr 29/2003


2010-03-15 10:58:32

Zarządzenie Nr 30/2003


2010-03-15 10:58:40

Zarządzenie Nr 31/2003


2010-03-15 10:58:49

Zarządzenie Nr 32/2003


2010-03-15 10:58:57

Zarządzenie Nr 33/2003


2010-03-15 10:59:07

Zarządzenie Nr 34/2003


2010-03-15 10:59:18

Zarządzenie Nr 35/2003


2010-03-15 10:59:26

Zarządzenie Nr 36/2003


2010-03-15 10:59:37

Zarządzenie Nr 37/2003


2010-03-15 10:59:46

Zarządzenie Nr 38/2003


2010-03-15 10:59:57

Zarządzenie Nr 39/2003


2010-03-15 11:00:07

Zarządzenie Nr 40/2003


2010-03-15 11:00:14

Zarządzenie Nr 41/2003


2010-03-15 11:00:21

Zarządzenie Nr 42/2003


2010-03-15 11:00:28

Zarządzenie Nr 43/2003


2010-03-15 11:00:40

Zarządzenie Nr 44/2003


2010-03-15 11:00:47

Zarządzenie Nr 45/2003


2010-03-15 11:00:54

Zarządzenie Nr 46/2003


box
dol foot
bip bip