top

2016-02-02 11:39:50

Zarządzenie 135/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2016 rok

2016-01-05 14:56:21

Zarządzenie 134/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 grudnia 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2016-01-05 14:55:42

Zarządzenie 133/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020.

2016-01-04 14:12:42

Zarządzenie 132/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-12-29 09:51:07

Zarządzenie 131/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2015


w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i koordynacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022.

2015-12-29 09:43:57

Zarządzenie 130/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu zapasów materiałów w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-12-16 14:48:22

Zarządzenie 129/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 grudnia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-12-07 15:13:59

Zarządzenie 128/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-11-20 14:55:42

Zarządzenie 127/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 listopada 2015


w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiących własność Gminy Inowrocław

2015-11-20 14:54:45

Zarządzenie 126/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2015


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Inowrocław w części miejscowości Jacewo

2015-11-20 14:54:29

Zarządzenie 125/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-11-20 10:25:05

Zarządzenie 124/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław

2015-11-16 15:18:49

Zarządzenie 123/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 listopada 2015


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.

2015-11-04 15:04:27

Zarządzenie 122/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 listopada 2015


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowrocław dotyczących opracowania „ Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Inowrocław na lata 2016-2022".

2015-11-04 14:56:18

Zarządzenie 121/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 listopada 2015


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław w zamian za 26 grudnia 2015 r.

2015-11-04 14:54:56

Zarządzenie 120/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 października 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-11-02 08:51:40

Zarządzenie 119/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 października 2015


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2015r.

2015-10-28 08:01:22

Zarządzenie 118/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 października 2015


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2015 na stanowisko inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-10-28 07:59:23

Zarządzenie 117/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 października 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-10-25 15:55:17

Zarządzenie 116/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 października 2015


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

2015-10-25 15:54:05

Zarządzenie 115/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 października 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2015-10-25 15:52:36

Zarządzenie 114/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 października 2015


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Inowrocław na lata 2015-2019

2015-10-11 12:12:45

Zarządzenie 113/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 października 2015


w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach.

2015-10-11 12:11:44

Zarządzenie 112/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 października 2015


w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-11 12:10:07

Zarządzenie 111/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 października 2015


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-10-05 20:44:29

Zarządzenie 110/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 października 2015


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2015 na stanowisko podinspektora ds. koordynowania robót publicznych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-10-05 20:41:02

Zarządzenie 109/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 października 2015


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-10-05 20:37:15

Zarządzenie 108/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 września 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy lnowrocław

2015-10-05 20:29:09

Zarządzenie 107/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2015


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020.

2015-09-29 09:13:46

Zarządzenie 106/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2015


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-09-28 13:56:37

Zarządzenie 105/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2015


w sprawie przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Inowrocław

2015-09-28 13:43:20

Zarządzenie 104/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 września 2015


w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Inowrocław

2015-09-21 09:27:09

Zarządzenie 103/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2015


w sprawie powołania w gminie Inowrocław koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-09-14 13:49:50

Zarządzenie 102/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 września 2015


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

2015-09-14 08:47:38

Zarządzenie 101/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 września 2015


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2015/2016

2015-09-08 12:59:37

Zarządzenie 100/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 września 2015


w sprawie powołania Gminnej Komisji do oszacowania strat wywołanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej ( nawałnica, huragan, trąba powietrzna),występującej na terenie Gminy Inowrocław w dniach 6 września 2015r.

2015-09-08 12:58:04

Zarządzenie 99/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 września 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-09-08 12:57:45

Zarządzenie 98/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 września 2015


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-09-03 10:44:04

Zarządzenie 97/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 sierpień 2015


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych i samorządowej instytucji kultury.

2015-09-03 10:34:57

Zarządzenie 96/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 sierpień 2015


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław 2015.

2015-08-16 21:41:25

Zarządzenie 95/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpień 2015


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 rok.

2015-08-16 21:38:12

Zarządzenie 94/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 sierpień 2015


w sprawie powołania w gminie Inowrocław operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-16 21:35:18

Zarządzenie 93/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 sierpień 2015


w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Górze

2015-08-16 21:29:38

Zarządzenie 92/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 sierpień 2015


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-16 21:28:15

Zarządzenie 91/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 sierpień 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-08-04 14:37:00

Zarządzenie 90/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 sierpień 2015


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-08-04 14:36:23

Zarządzenie 89/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 sierpień 2015


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2015-08-04 14:35:13

Zarządzenie 88/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 sierpień 2015


w sprawie powołania w gminie Inowrocław koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wykonanie zadań związanych z obsługą informatyczną referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-29 09:32:35

Zarządzenie 87/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lipca 2015


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2015r.

2015-07-29 09:31:53

Zarządzenie 86/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2015


w sprawie powołania Gminnej Komisji do oszacowania strat wywołanych zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej (nawałnica, huragan, trąba powietrzna),występującej na terenie Gminy Inowrocław w dniach 18-19 lipca 2015r.

2015-07-29 09:31:41

Zarządzenie 85/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 lipca 2015


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

2015-07-29 09:31:29

Zarządzenie 84/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lipca 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-07-14 13:45:20

Zarządzenie 83/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 lipca 2015


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

2015-07-14 13:43:07

Zarządzenie 82/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 lipca 2015


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2015 na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-07-07 15:19:50

Zarządzenie 81/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 02 lipca 2015


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-02 14:58:28

Zarządzenie 80/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2015


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-02 14:58:12

Zarządzenie 79/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2015-07-02 14:56:37

Zarządzenie 78/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2015


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015 - 2020,

2015-07-01 13:51:49

Zarządzenie 77/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-06-03 14:44:56

Zarządzenie 76/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 maja 2015


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-06-01 16:56:10

Zarządzenie 75/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 maja 2015


w sprawie informacji za rok 2014 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art 37 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

2015-06-01 16:55:23

Zarządzenie 74/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2015


w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Inowrocław na lata 2016-2022

2015-06-01 16:54:21

Zarządzenie 73/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 maja 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-06-01 16:51:29

Zarządzenie 72/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2015


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Inowrocław w zamian za 15 sierpnia 2015 r.

2015-05-28 11:07:40

Zarządzenie 71/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2015


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław.

2015-05-28 11:07:16

Zarządzenie 70/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2015


w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Slawęcinku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-28 11:07:01

Zarządzenie 69/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2015


w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr U w Miechowicach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-28 11:06:30

Zarządzenie 68/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2015


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 3 w Sławęcinku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-28 11:04:58

Zarządzenie 67/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 maja 2015


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 11 w Miechowicach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-28 11:04:39

Zarządzenie 66/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 maja 2015


zmieniające uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-05-28 11:04:05

Zarządzenie 65/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2015


w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn w Gminie Inowrocław" w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

2015-05-09 09:48:09

Zarządzenie 64/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 6 maja 2015


zmieniające Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

2015-05-07 14:44:26

Zarządzenie 63/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2015


w spranie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Tupadłach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-07 14:43:19

Zarządzenie 62/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2015


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Tupadłach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-07 14:40:50

Zarządzenie 61/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2015


w sprawie uzupełnienia składu w obwodowej komisji wyborczej Nr 11 w Miechowicach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-05-07 14:36:54

Zarządzenie 60/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 maja 2015


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Nr 11 w Miechowicach powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Inowrocław wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-24 14:50:56

Zarządzenie 59/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2015


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-24 14:50:29

Zarządzenie 58/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 kwietnia 2015


zmieniające uchwałę w spranie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-04-24 14:49:46

Zarządzenie 57/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 kwietnia 2015


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2014 rok.

2015-04-20 13:47:41

Zarządzenie 56/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 kwietnia 2015


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

2015-04-15 15:06:43

Zarządzenie 55/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 kwietnia 2015


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2015 na stanowisko inspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-04-15 15:05:18

Zarządzenie 54/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 kwietnia 2015


w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2015r.

2015-04-01 13:54:03

Zarządzenie 53/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2015-04-01 13:41:34

Zarządzenie 52/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2015-04-01 13:33:35

Zarządzenie 51/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2015-04-01 13:29:29

Zarządzenie 50/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2015-04-01 13:27:02

Zarządzenie 49/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-04-01 13:24:59

Zarządzenie 48/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2015-04-01 13:24:14

Zarządzenie 47/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 kwietnia 2015


w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - przedszkole - przedszkole - dom lub dom -szkoła - szkoła - dom

2015-04-01 13:24:06

Zarządzenie 46/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku

2015-04-01 13:23:55

Zarządzenie 45/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-01 13:18:35

Zarządzenie 44/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

2015-04-01 13:18:26

Zarządzenie 43/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020.

2015-04-01 13:18:00

Zarządzenie 42/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2015.

2015-04-01 08:32:18

Zarządzenie 41/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2015-04-01 08:30:04

Zarządzenie 40/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2015


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej prac oraz sposobu likwidacji pozostałych środków trwałych będących na stanie świetlic wiejskich oraz sołectw Gminy Inowrocław.

2015-04-01 08:11:53

Zarządzenie 39/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2015


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz ze sprawozdaniem z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 r., informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2015-04-01 08:11:23

Zarządzenie 38/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 marca 2015


w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

2015-04-01 08:10:59

Zarządzenie 37/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 marca 2015


w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Inowrocław za 2014 rok.

2015-03-04 14:13:47

Zarządzenie 36/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2015


w sprawie powołania Komisji Konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

2015-03-04 14:13:40

Zarządzenie 35/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 marca 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-03-04 14:13:32

Zarządzenie 34/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 2 marca 2015


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-03-04 14:13:25

Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015


w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn w Gminie Inowrocław" w ramach Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

2015-03-04 14:13:19

Zarządzenie 32/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla Zadania „Rekultywacja terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn w Gminie Inowrocław" w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

2015-03-04 14:13:12

Zarządzenie 31/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 lutego 2015


w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn, gmina Inowrocław" w ramach Projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele przyrodnicze"

2015-02-26 13:05:02

Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

2015-02-26 12:39:57

Zarządzenie 29/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 lutego 2015


w sprawie określenia wzoru umowy o dotację na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2015-02-14 11:58:32

Zarządzenie 28/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2015


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-02-12 15:58:34

Zarządzenie 27/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 lutego 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław rok 2015.

2015-02-12 15:58:22

Zarządzenie 26/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

2015-02-12 15:58:14

Zarządzenie 25/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

2015-02-12 15:58:07

Zarządzenie 24/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2015-02-12 15:57:58

Zarządzenie 23/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2015-02-12 15:57:50

Zarządzenie 22/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2015-02-12 15:57:41

Zarządzenie 21/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 lutego 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2015-01-27 13:08:40

Zarządzenie 19/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2015


w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

2015-01-27 13:05:27

Zarządzenie 18/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 stycznia 2015


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2015 roku

2015-01-27 13:02:56

Zarządzenie 17/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 stycznia 2015


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2015.

2015-01-27 13:01:57

Zarządzenie 16/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 stycznia 2015


w sprawie zidentyfikowanego ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2015-01-12 14:38:15

Zarządzenie 15/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 stycznia 2015


w sprawie ustalenia na 2015 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej wysokości dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

2015-01-12 14:36:55

Zarządzenie 14/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2015


zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów pożarniczych oraz pozostałego sprzętu silnikowego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Inowrocław

2015-01-12 14:36:44

Zarządzenie 13/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2015


w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2015 rok.

2015-01-08 14:40:32

Zarządzenie 12/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2015


w sprawie przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Inowrocław dotyczących „Strategii rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020", „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Inowrocław na lata 2012 - 2027" oraz „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Inowrocławia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2015-01-08 14:40:22

Zarządzenie 11/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 stycznia 2015


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2015.

2015-01-08 14:40:12

Zarządzenie 10/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 stycznia 2015


w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

box
dol foot
bip bip