top

2010-09-29 14:40:43

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach na zbycie niezabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Marcinkowo

2010-06-23 11:40:19

Ogłoszenie


Rokowania na zbycie - nieruchomość położona w miejscowości Jaksice oznaczona w ewidencji gruntów numerem 215/13

2010-05-26 14:17:16

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Marcinkowo

2010-03-26 09:01:54

Ogłoszenie


Wójt Gminy Inowrocław ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jaksice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 215/13 o pow. 0.8000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu prowadzona jest księga wieczysta KW nr 27634

box
dol foot
bip bip