top

2012-01-18 13:30:20

Zarządzenie 116/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2011r.


w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Inowrocław

2012-01-18 13:27:56

Zarządzenie 115/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2011r.


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Inowrocław

2012-01-09 11:18:46

Zarządzenie 114/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011-2020

2012-01-09 11:15:14

Zarządzenie 113/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2012-01-09 11:11:28

Zarządzenie 112/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2011r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i stanu zapasów materiałowych w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu

2011-12-28 10:41:10

Zarządzenie 111/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 23 grudnia 2011r.


w sprawie zidentyfikowania ryzyka w Urzędzie Gminy Inowrocław

2011-12-28 10:17:00

Zarządzenie 110/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 grudnia 2011r.


w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-12-13 14:57:06

Zarządzenie 109/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 grudnia 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 9/2011 na stanowisko podinspektora ds. dróg i komunikacji oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych

2011-12-13 14:54:28

Zarządzenie 108/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 grudnia 2011r.


zmieniające Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2011 r.

2011-12-06 08:49:48

Zarządzenie 107/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-12-01 21:52:37

Zarządzenie 106/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 listopada 2011r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania stanowiącego własność CPD MSWiA w Warszawie przekazanego w użyczenia Urzędowi Gminy w Inowrocławiu

2011-11-30 15:20:25

Zarządzenie 105/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 listopada 2011r.


w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu prowadzącego szkołę do Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

2011-11-25 15:18:46

Zarządzenie 104/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 listopada 2011r.


w sprawie powołania pełnomocnictwa do spraw ochrony informacji niejawnych

2011-11-25 13:03:10

Zarządzenie 103/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 listopada 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-11-18 11:13:26

Zarządzenie 102/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2011-11-18 09:31:40

Zarządzenie 101/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2011-11-18 09:23:28

Zarządzenie 100/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2011r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2011-11-16 10:58:13

Zarządzenie 99/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 listopada 2011r.


w sprawie przyjęcia przez Wójta Gminy Inowrocław projektu budżetu gminy Inowrocław na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

2011-11-14 12:42:35

Zarządzenie 98/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Inowrocław na 2011r.

2011-11-14 12:26:30

Zarządzenie 97/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 listopada 2011r.


w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Oceny Ryzyka Zawodowego w Urzędzie Gminy Inowrocław

2011-11-02 13:24:03

Zarządzenie 96/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 października 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 r.

2011-11-02 13:19:43

Zarządzenie 95/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 października 2011r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za III kwartał 2011 roku

2011-11-02 13:14:55

Zarządzenie 94/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 października 2011r.


w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Gminie Inowrocław

2011-10-18 10:10:09

Zarządzenie 93/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 października 2011r.


W sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-10-13 14:14:23

Zarządzenie 92/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 października 2011r.


w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2011-10-13 14:04:49

Zarządzenie 91/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 października 2011r.


w sprawiedokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 r.

2011-09-29 14:38:06

Zarządzenie 90/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 września 2011r.


w sprawie wprowadzenia " Procedury zarządzania ryzykiem " w Urzędzie Gminy Inowrocław

2011-09-27 12:38:49

Zarządzenie 89/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 września 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2011 na stanowisko podinspektora ds. wydawania decyzji środowiskowych Urzędu Gminy Inowrocław

2011-09-27 12:35:02

Zarządzenie 88/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 września 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-09-19 15:01:48

Zarządzenie 87/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 września 2011r.


w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

2011-09-16 13:49:09

Zarządzenie 86/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2011r.


w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego za grunty orne stanowiące mienie komunalne przeznaczone na ogródki przydomowe.

2011-09-15 11:13:27

Zarządzenie 85/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 września 2011r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia" Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

2011-09-15 11:09:21

Zarządzenie 84/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 września 2011r.


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2011-09-15 11:06:20

Zarządzenie 83/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 września 2011r.


w sprawie wyznaczania osób zastępujących dyrektorów w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012

2011-09-15 11:02:46

Zarządzenie 82/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 września 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-09-15 10:57:12

Zarządzenie 81/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2011r.


w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy Inowrocław

2011-09-15 10:53:14

Zarządzenie 80/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 1 września 2011r.


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Inowrocław

2011-08-30 13:30:06

Zarządzenie 79/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2011r.


w sprawie ustalenia koordynatora gminnego obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011 roku.

2011-08-30 13:27:07

Zarządzenie 78/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 sierpnia 2011r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Inowrocław wraz z informacją o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury.

2011-08-22 15:04:02

Zarządzenie 77/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 sierpnia 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-08-12 12:17:48

Zarządzenie 76/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 10 sierpnia 2011r.


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2012 rok.

2011-08-09 13:36:55

Zarządzenie 75/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 09 sierpnia 2011r.


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacyjno-technicznego przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

2011-08-09 13:31:24

Zarządzenie 74/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 09 sierpnia 2011r.


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

2011-08-08 14:36:31

Zarządzenie 73/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 08 sierpnia 2011r.


w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Inowrocław w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

2011-08-01 13:50:23

Zarządzenie 72/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lipca 2011r.


w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-07-25 08:26:41

Zarządzenie 71/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 21 lipca 2011r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za II kwartał 2011 roku.

2011-07-20 15:03:42

Zarządzenie 70/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 lipca 2011r.


w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych używanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Inowrocław

2011-07-01 13:48:13

Zarządzenie 69/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 czerwca 2011r.


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lato 2011-2020

2011-06-28 14:38:30

Zarządzenie 68/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2011r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2011-06-28 14:38:15

Zarządzenie 67/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2011-06-28 14:37:32

Zarządzenie 66/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2011-06-28 14:36:59

Zarządzenie 65/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

2011-06-28 14:36:45

Zarządzenie 64/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 czerwca 2011r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w świetlicy wiejskiej w Kłopocie

2011-06-24 14:54:02

Zarządzenie 63/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 czerwca 2011r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie

2011-06-20 15:18:13

Zarządzenie 62/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 20 czerwca 2011r.


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników

2011-06-20 08:12:47

Zarządzenie 61/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 czerwca 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-06-17 14:37:16

Zarządzenie 60/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 czerwca 2011r.


w sprawie powołania komisji likwidacyjnej pozostałych środków trwałych w świetlicy wiejskiej w Kłopocie.

2011-06-17 14:35:30

Zarządzenie 59/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2011 na stanowisko inspektora ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2011-06-17 14:33:05

Zarządzenie 58/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 czerwca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2011 na stanowisko Kierownika Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Inowrocław.

2011-06-17 14:29:47

Zarządzenie 57/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 9 czerwca 2011r.


w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo.

2011-06-06 12:53:39

Zarządzenie 55/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 maja 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011r.

2011-05-31 10:10:09

Zarządzenie 54/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 30 maja 2011r.


w sprawie informacji za rok 2010 obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. )

2011-05-31 10:07:05

Zarządzenie 53/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 maja 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-05-16 14:31:04

Zarządzenie 52/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 16 maja 2011r.


w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie.

2011-05-11 15:32:33

Zarządzenie 51/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 maja 2011r.


w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej działającej przy Wójcie Gminy Inowrocław

2011-05-11 15:28:43

Zarządzenie 50/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 maja 2011r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej

2011-05-05 13:26:19

Zarządzenie 49/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 maja 2011r.


zmieniające zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, świetlic środowiskowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i budynku Dom Kultury w Górze, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2011-04-29 07:55:59

Zarządzenie 48/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 kwietnia 2011r.


w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Inowrocław za 2010 rok.

2011-04-27 07:44:33

Zarządzenie 47/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 kwietnia 2011r.


w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Inowrocław za I kwartał 2011 roku.

2011-04-19 14:26:19

Zarządzenie 46/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 19 kwietnia 2011r.


w sprawie powpłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2011 na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy Inowrocław

2011-04-13 14:02:55

Zarządzenie 45/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 13 kwietnia 2011r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Inowrocław

2011-04-13 14:00:28

Zarządzenie 44/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 12 kwietnia 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert nr 5/2011 na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2011-04-13 13:57:44

Zarządzenie 43/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 07 kwietnia 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-04-07 11:31:38

Zarządzenie 42/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 kwietnia 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2011 na stanowisko Radcy Prawnego Urzędu Gminy Inowrocław

2011-04-05 14:55:20

Zarządzenie 41/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 kwietnia 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finasowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2011 roku

2011-04-05 14:50:18

Zarządzenie 40/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 5 kwietnia 2011r.


w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o dotację na finasowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2011 roku oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania

2011-04-05 14:38:56

Zarządzenie 39/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie wprowadzenia "Polityki rachunkowości" w Urzędzie Gminy Inowrocław

2011-04-04 15:08:02

Zarządzenie 38/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-03-29 15:19:11

Zarządzenie 37/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2011-03-29 15:17:27

Zarządzenie 36/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2011-03-29 15:14:54

Zarządzenie 35/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2011 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2011-03-29 15:13:06

Zarządzenie 34/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 29 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie gromadzenia i wydawania żywności mieszkańcom Gminy Inowrocław, będącym w trudnej sytuacji materialnej.

2011-03-29 14:28:28

Zarządzenie 33/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2011r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2010r.

2011-03-29 14:26:22

Zarządzenie 32/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 25 marca 2011r.


w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

2011-03-24 13:39:53

Zarządzenie 31/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2011 na stanowisko Radcy Prawnego Urzędu Gminy Inowrocław.

2011-03-24 13:34:54

Zarządzenie 30/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2011 na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Zamównień Publicznych Urzędu Gminy Inowrocław.

2011-03-18 14:08:26

Zarządzenie 29/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

2011-03-18 14:08:19

Zarządzenie 28/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2011 roku

2011-03-18 14:08:11

Zarządzenie 27/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 marca 2011r.


w sprawie określenia stawek za udostępnienie pomieszczeń świetlic wiejskich, świetlic środowiskowych, Ochotniczych Straży Pożarnych i budynku Dom Kultury w Górze, stanowiących mienie komunalne Gminy Inowrocław

2011-03-14 14:51:50

Zarządzenie 26/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2011r.


w sprawie powołania Gminnej Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

2011-03-14 14:51:31

Zarządzenie 25/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie wsparcia realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław 2011 roku.

2011-03-11 13:45:52

Zarządzenie 24/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 11 marca 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2011-03-08 12:40:13

Zarządzenie 23/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 08 marca 2011r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w Sławęcinku

2011-03-08 12:39:50

Zarządzenie 22/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8 marca 2011r.


w sprawie ustalenia na 2011 roku planu dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone

2011-03-07 07:43:21

Zarządzenie 21/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 marca 2011r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2011 na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

2011-02-28 09:20:19

Zarządzenie 20/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 28 lutego 2011r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Inowrocław

2011-02-28 09:18:46

Zarządzenie 19/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2011


w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2011-2020

2011-02-22 11:08:11

Zarządzenie 18/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2011-02-22 11:07:55

Zarządzenie 17/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2011-02-22 11:07:38

Zarządzenie 16/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

2011-02-22 11:06:54

Zarządzenie 15/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 22 lutego 2011r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku o charakterze pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie gromadzenia i wydawania żywności mieszkańcom Gminy Inowrocław, będącym w trudnej sytuacji materialnej

2011-02-22 11:06:18

Zarządzenie 14/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Inowrocław na 2011 rok.

2011-02-10 13:42:27

Zarządzenie 13/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 lutego 2011r.


w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Inowrocław oraz jednostki organizacyjne Gminy.

2011-02-01 09:10:29

Zarządzenie 12/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 stycznia 2011r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

2011-02-01 09:10:12

Zarządzenie 11/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 stycznia 2011r.


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych na rok 2011r.

2011-01-28 10:15:01

Zarządzenie 10/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 stycznia 2011r.


w sprawie: przeprowadzenia wyborów samorządów mieszkańców sołectw.

2011-01-18 11:30:43

Zarządzenie 9/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 18 stycznia 2011r.


w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta

2011-01-04 09:53:07

Zarządzenie 8/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 4 stycznia 2011r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Inowrocław

2011-01-04 09:50:29

Zarządzenie 7/2011 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 3 stycznia 2011r.


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Inowrocław

box
dol foot
bip bip