top

2015-02-18 13:02:06

Konsultacje


Zgodnie z zarządzeniem 12/2015 Wójta Inowrocławia z dnia 7 stycznia 2014r. przedstawiamy do konsultacji społecznej mieszkańców gminy Inowrocław: „Strategię rozwoju Gminy Inowrocław na lata 2013 - 2020", „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Inowrocław na lata 2012 - 2027" oraz projekt „Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Inowrocławia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej gminy. Wypełniony formularz prosimy złożyć do skrzynki na uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Inowrocław lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@gminainowroclaw.eu. Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław.

box
dol foot
bip bip