top

2016-02-17 10:19:57

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


zawiadamiam, że na wniosek pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A, - Pana Adama Pahla z firmy Energoprojekt Kraków S.A. z siedzibą przy ul. Mazowiecka 21 w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV Jasiniec - Pątnów; odcinek linii: woj. kujawsko-pomorskie, gminy: miasto Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Pakość, Inowrocław, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz".

2015-02-16 22:27:25

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

2015-02-16 22:25:03

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO


o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

box
dol foot
bip bip