top

drukuj

2012-06-20 15:13:14

Przebudowa drogi gminnej nr 150522C Inowrocław (granica miasta) - Marulewy (działki 249 obręb Jacewo, 47/1 obręb Marulewy) - Etap I Numer ogłoszenia: 212472 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Daniel Kościelny
Data powstania: 20.06.2012 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1158

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ - droga Marulewy 2012.pdf 2012-06-20 15:15:00 Kościelny Daniel
załącznik Tablica - droga Marulewy 2012.pdf 2012-06-20 15:15:29 Kościelny Daniel
załącznik D.00.00.00 Wymagania ogólne.pdf 2012-06-20 15:15:51 Kościelny Daniel
załącznik D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf 2012-06-20 15:15:56 Kościelny Daniel
załącznik D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic.pdf 2012-06-20 15:16:01 Kościelny Daniel
załącznik D.02.01.01 Wykonanie wykopów.pdf 2012-06-20 15:16:08 Kościelny Daniel
załącznik D.02.03.01.Wykonanie nasypów.pdf 2012-06-20 15:16:17 Kościelny Daniel
załącznik D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf 2012-06-20 15:16:27 Kościelny Daniel
załącznik D.04.08.01 Wyrównanie istniejacej podbudowy betonem asfaltowym.pdf 2012-06-20 15:16:38 Kościelny Daniel
załącznik D.05.03.03 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych.pdf 2012-06-20 15:16:57 Kościelny Daniel
załącznik D.05.03.05.b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna.pdf 2012-06-20 15:17:35 Kościelny Daniel
załącznik D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.pdf 2012-06-20 15:17:50 Kościelny Daniel
załącznik D.05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.pdf 2012-06-20 15:19:13 Kościelny Daniel
załącznik D.08.01.01. Krawężniki i oporniki betonowe.pdf 2012-06-20 15:19:26 Kościelny Daniel
załącznik Informacja BIOZ.pdf 2012-06-20 15:19:36 Kościelny Daniel
załącznik Opis techniczny.pdf 2012-06-20 15:19:45 Kościelny Daniel
załącznik Plan orientacyjny.pdf 2012-06-20 15:20:17 Kościelny Daniel
załącznik plan sytuacyjny.pdf 2012-06-20 15:21:05 Kościelny Daniel
załącznik Profil podłużny.pdf 2012-06-20 15:21:43 Kościelny Daniel
załącznik Przedmiar.pdf 2012-06-20 15:22:00 Kościelny Daniel
załącznik Wykaz działek.pdf 2012-06-20 15:22:25 Kościelny Daniel
załącznik zestawienie powierzchni jezdni.pdf 2012-06-20 15:22:47 Kościelny Daniel
załącznik odpowiedzi na zapytania.pdf 2012-06-28 16:41:33 Kościelny Daniel
załącznik protokół z otwarcia ofert.pdf 2012-07-05 14:56:47 Kościelny Daniel
załącznik informacja o wyborze oferty Marulewy.pdf 2012-07-12 13:01:51 Kościelny Daniel

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip