top

2017-04-28 13:47:45

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław w 2017 roku


1.Zarządzenie nr 286/2017 Wójta Gminy w spr . ogłoszenia wyników konkursu 2.Informacja dot. wyników i aktualizacji dokumentów 2.1- druk harmonogram do pobrania przez kluby 2.2- druk kosztorys do pobrania przez kluby 2.3- druk oświadczenie do pobrania przez kluby

2017-04-21 12:49:03

Informacja konkursy ofert 2017


w załączeniu przesyłam informacje o konkursach 2/2017, 3/2017,4/2017,5/2017,6/2017 i 7/2017. Poza konkursem nr 7/2017 do wszystkich pozostałych należy załączyć druk do pobrania - aktualizacja harmonogramu i kosztorysu, który przesłałam jako zał. nr 1 docx.

2017-03-15 08:37:57

Konkursy ofert 2017


2016-09-08 13:34:39

Zarządzenie 212/2016 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 7 września 2016


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Inowrocław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

box
dol foot
bip bip