top

drukuj

2010-02-12 09:24:51

Zarządzenie Nr170/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r.


W sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2004 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli - emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez Gminę Inowrocław

Na podstawie art.72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela / tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, zm; Dz.U. 03.137.1304; Dz.U. 03.90.844; Dz.U. 03.137.1304; Dz.U.03.203.1966; Dz.U. 03.213.2081; Dz.U. 04.96.959; Dz.U. 04.179.1845; Dz.U. 04.179.1845; Dz.U. 05.10.71; Dz.U. 05.167.1397; Dz.U. 05.181.1526; Dz.U. 05.179.1487;/, Dz.U. 240 z 2002r., poz. 2052 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z dnia 8 marca 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. 02.23.220; Dz.U. 02.62.558; Dz.U. 02.113.984; Dz.U. 02.214.1806; Dz.U. 03.80.717; Dz.U. 03.162.1568; Dz.U. 02.153.1271; Dz.U. 04.116.1203; Dz.U. 02.214.1806; Dz.U.05.172.1441/, „zarządza się, co następuje”:

§1 Zmienia się §2 Zarządzenia Nr 103/2004 Wójta Gminy Inowrocław z dnia
01 grudnia 2004r., który otrzymuje brzmienie:
§2 W celu realizacji zadań wymienionych w regulaminie powołać komisję w składzie:
1. Skuza Krzysztof – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Kręcichwost Małgorzata – przedstawiciel organu prowadzącego
3. Brzuszkiewicz Grażyna – przedstawiciel Związku ZNP Gmina Inowrocław
4. Marcinkowski Tomasz - przedstawiciel Związku NSZZ ”Solidarność” Regianu Kujaw Zachodnich
5. Orczykowski Robert – nauczyciel Gimnazjum w Sławęcinku
6. Gapińska Mariola – nauczyciel Szkoły Podstwowej w Łojewie

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1303

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip