top

drukuj

2010-02-12 09:23:35

Zarządzenie Nr169/2005 z dnia 6 grudnia 2005r.


w sprawie: powołania audytorów wewnętrznych

W celu prawidłowego nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością
według ISO 9001:2000 w Urzędzie Gminy w Inowrocławiu zarządza się
co następuje:

§. 1 Powołać do przeprowadzania auditów wewnętrznych n/w
pracowników:
1. AnnaRywak
2. Fedde Krystyna
3. Kremska Agnieszka
4. Kujawa Wiesława
5. Daniel Kościelny
6. Polak Hanna
7.KatarzynaGajecka
8. Szydełko Stefania
9. Grażyna Głuszek
§.2 Upoważnić Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością Panią
Annę Rywak do nadzorowania realizacji planu auditów wewnętrznych.
§.3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§.4 Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 25.03.2002r. Nr 51/2002

Wójt
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1162

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip