top

drukuj

2010-02-12 09:22:29

Zarządzenie Nr 168/2005 z dnia 6 grudnia 2005 roku


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC w Marcinkowie oraz w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/DZ.U. z 2002 roku Nr 76 póz. 694 z późn. zmian./ oraz § 6 Instrukcji
inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/02 Wójta
Gminy Inowrocław z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie ustalenia obiegu i
kontroli dokumentów finansowo-księgowych i planu kont dla jednostki
budżetowej i zakładu budżetowego zarządzam co następuje:
§ l. Powołać komisje inwentaryzacyjne do przeprowadzenia inwentaryzacji
magazynu OC w Marcinkowie w składzie:
1. Ireneusz Ziarnowski - przewodniczący
2. Agnieszka Kremska - członek
3. Urszula Kurzydłowska - członek
oraz gruntów i kasy w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu w składzie:
1. Aldona Sulinowska - przewodniczący
2. Agnieszka Dolatowska — członek
3. Zofia Śliwińska — członek
§ 2. Ustalić termin inwentaryzacji:
1. dla magazynu OC w Marcinkowie wg stanu na dzień 30 listopada 2005
roku
2. dla gruntów i kasy w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu wg stanu
na dzień 31 grudnia 2005 roku.
§ 3. Ustalić termin zakończenia inwentaryzacji:
1. dla magazynu OC w Marcinkowie na dzień 15 grudnia 2005 roku
2. dla gruntów i kasy w budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu na dzień 6
stycznia 2006 roku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1093

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip