top

drukuj

2010-02-12 09:16:01

Zarządzenie Nr161/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 41 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. /DzU Nr 147 z 2002 r. poz. 1231/ z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zarządzam, co następuje:

§1 Powołać Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu w następującym składzie:
1. Przewodniczący Tadeusz Kwiatoń Wójt Gminy Inowrocław
2. Z-ca Przewodn. Aleksandra Smagała Kierownik GOPS
3. Sekretarz Stefania Szydełko Inspektor ds. kadr i
i organizacji w UG
4. Członek Wiesława Kujawa Inspektor ds. obsługi Rady
5. Członek Danuta Kowalczyk Emerytowany pracownik
UG w Inowrocławiu
6. Członek Marek Królewski St. Specjalista ds. pracy
z rodziną
7. Członek Jerzy Białka Pracownik KPP
w Inowrocławiu.

§2 Powołać w skład Komisji Pana Janusza Radzikowskiego – Kierownika GZK na czas usprawiedliwionej nieobecności Pana Marka Królewskiego.

§3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu GKRPA

§4 Traci moc Uchwała Nr 144/83/2001 Zarządu Gminy Inowrocław Inowrocław dnia 14 września 2001 r.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1230

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip