top

drukuj

2010-02-12 09:14:11

Zarządzenie Nr159/2005 z dnia 26 października 2005


w sprawie zatrudnienia Pana Krzysztofa Skuza na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół . Gminy Inowrocław.

Na podstawie art. 30 ust.2 i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 5 ust. 1 Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/2003
Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
zarządzam, co następuje :

§ 1.Zatrudniam Pana Krzysztofa Skuza w pełnym wymiarze godzin na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Inowrocław
na okres trzech miesięcy tj. od dnia 1 listopada 2005r. do dnia 31 stycznia 2006r.

§ 2. Ustalam wynagrodzenie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2005r. Nr 146,poz. 1222 z późn zm./
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 .XI.2005r.Wójt Gminy

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1172

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip