top

drukuj

2010-02-12 09:11:38

Zarządzenie Nr157/2005 z dnia 7 października 2005


zmiany zarządzenia Wójta Gminy Inowrocław nr 141/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami)
oraz art.1 pktt.4 i 5 ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 122, poz. 1020) zarządza się, co następuje:


§ 1. W § 1 Zarządzeniu Nr 141/2005 dodaje się pkt.6 w brzmieniu:
„ pkt.6.Radca prawny”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1046

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip