top

drukuj

2010-02-12 09:04:58

Zarządzenie nr 150/2005 z dnia 27 września 2005


zmieniające Zarządzenie Nr 148 /2005 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2005r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r.–o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544, z późn. zm./ oraz § 11 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. /Dz.U. z 2000r. Nr 72,poz.847 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:§ 1. W załączniku Nr 4 Zarządzenia Nr 148 /2005 Wójta Gminy Inowrocław
w związku z wniesioną rezygnacją z członkostwa skreśla się ze składu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Sławęcinku Panią Urszulę
Silecką.

§ 2. W skład komisji powołuję Panią Agnieszkę Dolatowską
Skład komisji stanowi 9osób- skład osobowy i ilościowy obwodowej
komisji wyborczej określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 996

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip