top

drukuj

2010-02-12 09:04:19

Zarządzenie Nr149/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu i powołania zespołu kontrolującego

Na podstawie art. 28 a, art. 28 b, art. 127 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 / oraz
§ 1 Zarządzenia Nr 21 / 2003 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad i trybu planowania, prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego podległych jednostek organizacyjnych Gminy Inowrocław zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić kontrolę w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Inowrocławiu.
2. Kontroli podlegać mają następujące obszary działania jednostki:

a / prawidłowość potwierdzeń pod względem merytorycznym dokumentów księgowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych
b / terminowość realizowania zobowiązań
c / rekontrola zadań wynikających z protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 19.04.2005r. do 18.05.2005r.

3. Kontrolę przeprowadzić w okresie od 15.09.2005r do 10.10.2005r.

§ 2. Powołać zespół kontrolujący w składzie:

1. Aldona Sulinowska
2. Małgorzata Mechelewska

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1115

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip