top

drukuj

2010-02-12 09:03:18

Zarządzenie Nr148/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 września 1990r.–o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544, z późn. zm./ zarządza się, co następuje:§ 1. Powołać 6 obwodowych komisji dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2005 r.


§ 2. Skład osobowy i ilościowy obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


W związku z tym ,że Zarządzeniem Nr 147/2005 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 15 września 2005r. zostało unieważnione losowanie członków spośród kandydatów zgłoszonych do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Inowrocław, a liczba pozostałych zgłoszonych kandydatów nie przekroczyła liczby maksymalnego składu komisji -wobec powyższego nie było konieczności przeprowadzenia ponownego losowania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1120

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip