top

drukuj

2010-02-12 09:02:32

Zarządzenie Nr147/2005 z dnia 15 września 2005


w sprawie unieważnienia losowania członków do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Inowrocław.

Na podstawie § 2 ust.1 i § 3 ust.4 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.08.2000r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP (Dz.U.z 2000r. Nr 72 poz.847) zarządza się, co
następuje:

§ 1.Z uwagi , iż w treści pełnomocnictwa Komitetu Wyborczego na
Prezydenta RP Jana Pyszko 03727 Warszawa ul.Targowa 15 lokal
60a udzielonego Panu Stefanowi Marianowi Pastuszewskiemu
dopatrzono się nieprawidłowości polegającej na tym, że
upoważniona osoba jest upoważniona tylko do udzielania
pełnomocnictw innym osobom do zgłaszania kandydatów na
członków komisji a nie jest sama upoważniona do zgłaszania tych
kandydatów unieważnia się losowanie przeprowadzone w dniu
15.09.2005r. członków spośród kandydatów zgłoszonych do
obwodowych komisji wyborczych w Gminie Inowrocław.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy
Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1015

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip