top

drukuj

2010-02-12 09:00:16

Zarządzenie Nr144/2005 z dnia 1 września 2005 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.–Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. z 2001r. Nr 46,poz.499, z późn.zm./ zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołać 6 obwodowych komisji dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.


§ 2. Skład osobowy i ilościowy obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 08:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1040

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip