top

drukuj

2010-02-12 08:59:34

Zarządzenie Nr143/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r


w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze.

Na podstawie art. 36a pkt. 4a w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U.z 2004 roku nr 256, poz.2572 ze zmianami/ i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek / Dz.U.Nr 89, poz.826 ze zmianami/, zarządza się, co następuje:§1. Powierzyć Pani Annie Kowalskiej pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Górze od 01.09.2005 do 31.08.2010 r.
Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowe pensum godzin dydaktyczno – wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1066

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip