top

drukuj

2010-02-12 08:57:47

Zarządzenie Nr140/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/ Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 273, poz. 2703.,Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565 /
1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.
2. Realizacja dochodów i wydatków :

PLAN WYKONANIE

DOCHODY
wg załączników Nr 1-2 21.915.204 zł 11.300.000zł
w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3
2.276.130zł
1.057.060zł

WYDATKI
wg załączników Nr 1-2
27.675.252zł
9.569.693zł
w tym:
zadania zlecone i powierzone wg załącznika Nr 3
i wydatki majątkowe wg załącznika Nr 4
2.276.130zł
9.707.666zł
1.012.436zł
968.593zł

3. Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg
załącznika Nr 5
- Przychody 17.873 zł
- Rozchody 5.647 zł

4. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego
wg załącznika Nr 6
- przychody 1.045.373 zł
- wydatki 1.129.000 zł

§ 2
Przyjmuje się sprawozdania za I półrocze 2005 roku z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S,Rb-28S, Rb-50, Rb-30, Rb-33,Rb-N,Rb-Z,Rb-PDP , Rb-NDS , Rb-27ZZ
przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
§ 3
Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z załącznikami Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kwiatoń

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Zagospodarowanie prz rolnictwo
Data powstania: 12.02.2010 07:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1051

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
box
dol foot
bip bip